Загальна інформація про ЦНАП

ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ - це постійно діючий робочий орган при  Вільнянській районній державній адміністрації, створений 01 січня 2014 року розпорядженням голови райдержадміністраціївід 30.12.2013 №577, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг за принципом «єдиного вікна».
Складовою частиною Центру надання адміністративних послуг, є Дозвільний центр, утворений відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», який забезпечує надання адміністративних послуг з видачі (переоформлення, видачі дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності.

В Центрі надання адміністративних послуг створенні доступні і зручні умови для швидкого вирішення будь-яких проблем громадян, фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, забезпечення прозорості та відкритості розгляду звернень, запровадження сучасних форм надання послуг, що сприяє підвищенню рівня якості життя, унеможливлює будь - які корупційні діяння з боку посадових осіб адміністративних органів.

ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ

Основними принципами в роботі з відвідувачами в Центрі є ввічливе ставлення до кожного відвідувача, розуміння проблем з якими звертаються до нього відвідувачі, прагнення максимально швидко знайти їх рішення.

· доступність та зручність отримання послуг для всіх фізичних та юридичних осіб;

· рівність перед законом;

· організаційна єдність;

· відкритість та прозорість;

· орієнтація на суб’єкта звернення;

· зрозумілість процедур;

· оперативність та своєчасність у вирішенні питань;

· забезпечення доступу суб’єктів звернень до інформації про стан, хід та результати розгляду їх звернень.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ· створення доступних та зручних умов для отримання суб’єктами звернень адміністративних послуг;

· спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

· забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

· запобігання корупції, ліквідація посередницьких послуг при наданні адміністративних послуг;

· організаційне забезпечення надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень

Закон України “Про адміністративні послуги ” (06.09.2012 № 5203-VI) визначає правові засади реалізації прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Адміністративна послуга — результат здійснення владних повноважень суб`єктом надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав та/або обов`язків такої особи відповідно до закону.

Суб’єкт звернення — фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням адміністративних послуг.

Суб`єкт надання адміністративної послуги — орган виконавчої влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги.

Вимоги Закону України поширюються на надання суб`єктом надання адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб`єкту звернення, а також об`єкту, що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний юридичний статус та/або факт.

Фізична особа, у тому числі фізична особа-підприємець, має право на отримання адміністративної послуги незалежно від реєстрації її місця проживання чи місця перебування, крім випадків, установлених законом.
Юридична особа має право на отримання адміністративної послуги за місцезнаходженням такої особи або у випадках, передбачених законом, - за місцем провадження діяльності або місцезнаходженням відповідного об`єкту.