Бюджетне планування

ІНСТРУКЦІЯ з підготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету

Наказ начальника управління фінансів РДА "Про затвердження Інструкції зпідготовки бюджетних запитів до проекту місцевого бюджету"

Бюджетна резолюція 2018-2020

Планування районного бюджету на 2017 рік

Планування районного бюджету на 2018 рік

Формування бюджету на 2019 рік

 

Перелік нормативно-правових актів 

Бюджетний кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 08.07.2010 № 2456-VI

Податковий кодекс України
Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI

Про Державний бюджет України на 2017 рік
Верховна Рада України; Закон, Бюджет, Розподіл [...] від 21.12.2016 № 1801-VIII

a href="http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-п"""Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ

Кабінет Міністрів України; Постанова, Порядок від 28.02.2002 № 228

a href="http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1298-2002-п"""Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери

Кабінет Міністрів України; Постанова, Ставки від 30.08.2002 № 1298

Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів
Мінфін України; Наказ, Інструкція, Паспорт бюджетної програми [...] від 26.08.2014 № 836

Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету
Мінфін України; Наказ, Інструкція, Довідка [...] від 28.01.2002 № 57

Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів
Мінфін України; Наказ, Форма, Запит від 17.07.2015 № 648