Доступ до публічної інформації

ПЕРЕЛІК
публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області

№ з/п Назва категорії публічної інформації або документів
  АПАРАТ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ
1 Інформація про місцезнаходження, поштову адресу, номери контактних телефонів (загальний відділ апарату райдержадміністрації), адресу офіційного веб-сайту та електронної пошти райдержадміністрації
2 Перелік розпоряджень голови райдержадміністрації, крім внутрішньоорганізаційних
3 Перелік вхідних документів, які є у володінні апарату райдержадміністрації
4 Перелік вихідних документів, які є у володінні апарату райдержадміністрації
5 Інформація про систему обліку публічної інформації, якою володіє райдержадміністрація (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)
6 Розпорядження голови райдержадміністрації, крім внутрішньоорганізаційних
7 Графіки особистих прийомів громадян та особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації, графіки проведення прямих «гарячих» телефонних ліній
8 Довідник робочих телефонів (номери службових телефонів та кабінетів) керівництва та посадових осіб структурних підрозділів райдержадміністрації
9 Порядок складання, подання запитів щодо надання публічної інформації в апараті Вільнянської райдержадміністрації
10 Зразки форм для подання до Вільнянської райдержадміністрації запитів на отримання публічної інформації
11 Інформація про місце надання форм запитів та про спеціально відведені місця для роботи запитувачів з документами чи їх копіями
12 Звіти про задоволення запитів на публічну інформацію, які надійшли до Вільнянської райдержадміністрації у відповідному періоді
13 Перелік публічної інформації, яка підлягає оприлюдненню райдержадміністрацією (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)
14 Перелік відомостей, що зберігаються у Вільнянській райдержадміністрації та містять службову інформацію (відповідне розпорядження голови райдержадміністрації)
15 Регламент Вільнянської райдержадміністрації
16 Інформація про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності райдержадміністрації: розпорядження про розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником голови та керівником апарату райдержадміністрації включно зі схемою організаційної структури райдержадміністрації (додаток 1 до Розподілу обов’язків)
17 Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації
18 Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрацією (громадська рада при райдержадміністрації, узагальнена інформація про профільні координаційні ради)
19 Плани роботи та порядок денний засідань Громадської ради при Вільнянській райдержадміністрації
20 Плани проведення та порядок денний засідань профільних дорадчих органів при голові райдержадміністрації
21 Інформація про нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації: Конституція України, Закон України «Про місцеві державні адміністрації України»
22 Порядок оскарження рішень райдержадміністрації, дій чи бездіяльності її посадових осіб
23 Правила внутрішнього службового розпорядку та розпорядок роботи райдержадміністрації
24 Витяги з положень про структурні підрозділи апарату райдержадміністрації в частині функцій, повноважень та організаційної структури структурного підрозділу
25 Вакансії, порядок та умови проходження оголошених апаратом райдержадміністрації конкурсів на заміщення вакантних посад

Структурні підрозділи райдержадміністрації