Основні завдання та нормативно - правові засади діяльності

Вільнянська районна державна адміністрація Запорізької області у своїй роботі керується Конституцією УкраїниЗаконом України ”Про місцеві державні адміністрації” від 9 квітня 1999 року, і Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” від 21 травня 1997 року.

Вільнянська районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Вільнянського району Запорізької області.

Вільнянська районна державна адміністрація на території Вільнянського району забезпечує:   

 • Виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;
 • Законність і правопорядок; додержання прав і свобод громадян;
 • Виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в містах компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
 • Підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;
 • Звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;
 • Взаємодію з органами місцевого самоврядування;
 • Реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.  

Вільнянська районна державна адміністрація здійснює державний контроль за:

 • Збереженням і раціональним використанням державного майна;
 • Станом фінансової дисципліни, обліку та звітності, виконанням державних контрактів і зобов’язань перед бюджетом, належним і своєчасним відшкодуванням шкоди, заподіяної державі;
 • Використанням та охороною земель лісів, надр, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу та інших природних ресурсів;
 • Охороною пам’яток історії та культури, збереженням житлового фонду;
 • Додержанням виробниками продукції стандартів, технічних умов та інших вимог, пов’язаних з її якістю та сертифікацією;
 • Додержанням санітарних і ветеринарних правил, збиранням, утилізацією і захороненням промислових, побутових та інших відходів, додержанням правил благоустрою;
 • Додержанням правил торгівлі, побутового, транспортного, комунального обслуговування, законодавства про захист прав споживачів;
 • Додержанням законодавства з питань науки, мови, реклами, освіти, культури, охорони здоров’я, материнства та дитинства, сім’ї, молоді та дітей, соціального захисту населення, фізичної культури і спорту;
 • Охороною праці та своєчасною і не нижче визначеного державою мінімального розміру оплатою праці;
 • Додержанням громадського порядку, правил технічної експлуатації транспорту та дорожнього руху;
 • Додержанням законодавства про державну таємницю та інформацію;
 • Додержанням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи;
 • За  дотриманням  договірних  зобов’язань  забудовниками, діяльність  яких  пов’язана  із  залученням коштів фізичних осіб у будівництво багатоквартирних житлових будинків;
 • Виконанням інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) під час будівництва будинків,  споруд, розміщення інших господарських   об'єктів, інженерних та транспортних комунікацій;
 • Станом  захисних  споруд  цивільного  захисту (цивільної оборони).

Для реалізації наданих повноважень Вільнянська районна державна адміністрація має право:

 • проводити перевірки стану додержання Конституції України та законів України, інших актів законодавства органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і підпорядкування по напрямах, визначених статтею 16 закону “Про місцеві державні адміністрації”;
 • залучати вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок, підготовки і розгляду питань, що входять  до компетенції районної державної адміністрації;
 • одержувати відповідну статистичну інформацію та інші дані від державних органів і органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, громадських і релігійних організацій, підприємств, установ та організацій їх філіалів і відділень незалежно від форм власності;
 • давати згідно з чинним законодавством обов’язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, підприємств, установ, організацій, їх філіалів та відділень незалежно від форм власності і громадянам з контрольованих питань, порушувати питання про їх відповідальність у встановленому законом порядку;
 • здійснювати інші функції і повноваження згідно з чинним законодавством.  

Структура та Розподіл обов’язків між головою, першим заступником голови, заступником голови та керівником апарату районної державної адміністрації