Звіт голови районної державної адміністрації за 2016 рік

Публічний звіт голови Вільнянської районної державної адміністрації

Руденка Олександра Андрійовича

за 2016 рік

Відповідно до Конституції України, законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні», діючи на засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність, верховенство права, законності пріоритетності прав людини, гласності, поєднання державних та місцевих інтересів, районна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

Враховуючи широкий спектр повноважень районної державної адміністрації та розуміючи високий рівень відповідальності за ефективність їх реалізації, мною, як головою райдержадміністрації, працівниками райдержадміністрації, послідовно і наполегливо вживаються заходи, спрямовані на організацію забезпечення дієвого і результативного функціонування структур підрозділів районної державної адміністрації, їх тісної співпраці з сільськими, селищною радами, громадськими формуваннями, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, суб’єктами господарської діяльності, які беруть безпосередню участь у процесах втілення у життя вимог сьогодення.

Протягом 2016 року робота Вільнянської районної державної адміністрації була зосереджена на виконанні комплексу заходів, спрямованих на максимальну мобілізацію ресурсів, в т.ч. фінансових для забезпечення стабільної економічної ситуації в районі, розв’язання гострих соціальних питань. Підсумки соціально-економічного розвитку району у 2016 році свідчать про те, що, незважаючи на складну суспільно-політичну та економічну ситуацію в державі, за цей період досягнуто окремих позитивних результатів.

 

І. РОЗВИТОК ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Демографічно-ресурсний розвиток

Демографічний чинник є одним з визначальних для забезпечення стабільного розвитку району і держави в цілому. Демографічна політика району в сучасних умовах повинна бути направлена на стимулювання народжуваності, зміцнення сім'ї, підвищення матеріального добробуту людей, зниження захворюваності і смертності.

Але, на жаль, демографічна ситуація в районі з кожним роком погіршується. Продовжується негативна тенденція  щодо  скорочення  середньорічної чисельності наявного населення  району. Якщо у 2014 році наявне населення району становило 47,8 тис. чол., то у 2015 році - 47,6 тис. чол., скорочення відбулося на 200 чол.

Станом на 01.10.2016 року кількість наявного населення району становило 47,359 чол., що менше відповідного періоду 2015 року на 309 чол.

Зменшення чисельності відбувається здебільшого за рахунок природнього скорочення, тобто смертність постійно перевищує.

Якщо у минулі роки міграційний рух населення в районі мав позитивне сальдо, то у 2016 році за дев’ять місяців вибуло 133 чоловіки, а прибуло на 12 менше (121 чоловік).

З метою  раннього виявлення захворювання міокарду та новоутворень в ЦРКЛ введений новий метод обстеження кардіологічної групи хворих - добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску. Даний метод обстеження покращив виявлення ІХС і гіпертонічної хвороби на ранніх етапах, дозволив адекватно і своєчасно призначати лікування, впроваджуються новітні методики лікування, використовується сучасна лікувально-діагностична апаратура.

 

Зайнятість населенн  та ринок прі

Важливим напрямом підвищення конкурентоспроможності безробітних на ринку праці є професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. Для здобуття нової професії або спеціальності за направленням районного центру зайнятості у 2016 році пройшли навчання 194 безробітних за різноманітними спеціальностями: бухгалтер, продавець продовольчих товарів, слюсар з ремонту сільськогосподарських машин, обліковець, електрогазозварник, водій навантажувача, токар, кухар, офіціант, комірник, охоронник, вагар, маляр, комплектувальник, організатор малого бізнесу. Рівень працевлаштування після проходження навчання складає 96,4%.

Крім того, за сприянням районного центу зайнятості у звітному періоді працевлаштовано 683 особи з числа безробітних (в тому числі 6 - шляхом надання одноразової допомоги по безробіттю для відкриття власної справи та прийняті рішення по 13 безробітним, які працевлаштовані на нові робочі місця  з відшкодуванням роботодавцям єдиного внеску).

Поряд з працевлаштуванням на постійні посади одним із напрямів соціального захисту населення є організація робіт тимчасового характеру,  за січень-жовтень поточного року на такі роботи направлено 411 безробітних, укладено 16 договорів з міською та сільськими радами на проведення громадських робіт.

З метою забезпечення зайнятості на території району фахівцями Вільнянського РЦЗ проводилася системна профорієнтаційна робота. За 10 місяців 2016 року працівниками було надано 8683 профорієнтаційних послуг 3298 особам різних верств населення, з яких 5488 профінформаційних, 2144 профконсультаційних послуг та 97 послуг з профвідбору. 1078 учням загальноосвітніх шкіл району надано 588 профінформаційних та 490профконсультаційних послуг. Ведеться активна робота з громадянами, які отримали інвалідність: індивідуальний підхід до кожного, залучення до семінарів з техніки пошуку роботи, з психолоічної підтримки.

 

Доходи населення та заробітна плата

Управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації, в межах своїх повноважень на підставі розпорядження від 24.07.2014 № 371 здійснювався постійний щотижневий моніторинг своєчасності виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї на підприємствах, розташованих на території району.

Згідно статистичних даних, станом на 01.11.2016 заборгованість із заробітної плати, на економічно - активних підприємствах району, що звітують з праці складала 778,4 тис.грн.: на ТОВ « Унмак» в сумі 17,0 тис.грн. та Вільнянських районних електричних мережах ВАТ "Запоріжжяобленерго" – 761,4 тис.грн.

Заборгованість на ТОВ «Унмак» погашена повністю. Частково погашена заборгованість на Вільнянському РЕМ і станом на 01.12.2016 року на  підприємстві очікується борг по зарплаті в сумі близько 790,0 тис.грн.

Державним інспектором з праці в листопаді 2016 року було здійснено перевірку ВАТ «Запоріжжяобленерго». За результатами якої складено акт, видано припис про усунення виявлених під час перевірки порушень. Складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.41 КУпАП, який направлено до суду. Вирішується питання про накладення штрафу за порушення законодавства про працю та зайнятість відповідно до абз.3 ч.2 ст.265 КЗпП України.

Райдержадміністрація спільно із соціальними партнерами, в межах повноважень, постійно вживає відповідних заходів щодо забезпечення контролю за станом виплати та погашення заборгованості із заробітної плати працівникам району, зокрема: забезпечується проведення моніторингових спостережень стану виплати поточної заробітної плати та погашення заборгованості з неї. Дані проведеного аналізу використовуються для підготовки матеріалів для розгляду на нарадах, засіданнях колегії, районної комісії з питань погашення заборгованості із заробітної плати та інших соціальних виплат.

Робота щодо легалізації зайнятості та заробітної плати в районі проводиться в рамках роботи комісії з питання погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. Дане питання протягом 2016 року 11 разів виносилося на засідання вищезазначеної комісії. 

Так, керівники підприємств, де виплачується працівникам та безпосередньо керівнику невиправдано низька заробітна плата, запрошувалися на засідання районної комісії з питань погашення заборгованості заробітної плати, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. На засіданнях комісії було заслухано 50 керівників підприємств.

На постійному контролі тримається стан виплати заробітної плати на підприємствах комунальної форми власності. Проводиться щотижневий моніторинг та співбесіди з головними бухгалтерами та керівниками підприємств, щодо стану справ по виплаті заробітної плати.

Станом на 01.12.2016 року згідно проведеного моніторингу, на підприємствах комунальної форми власності передбачається заборгованість по заробітній платі лише на КП «Спеціалізована ритуальна служба Вільнянської міської ради» в сумі 11,2  тис.грн. На підприємстві повністю погашено заборгованість попередніх місяців. Залишається невиплаченою лише нарахування при звільнені колишньому директору підприємства в розмірі 11,2 тис.грн.

З метою додержання роботодавцями встановлених законом мінімальних гарантій в оплаті праці та своєчасності виплати заробітної плати, щомісячно надаються пропозиції  до Головного управління Держпраці у Запорізькій області щодо включення підприємств, установ та організацій району  до планів проведення державними інспекторами праці перевірок підприємств, на яких наявна заборгованість із заробітної плати або певна частка працівників має нарахування в межах мінімальної заробітної плати.

Враховуючи зміни в діючому законодавстві та рекомендації Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації перевірки підприємств та фізичних осіб, які мають борги по заробітній платі і здійснюють розрахунки з працівниками нижче встановленого державою мінімального розміру тимчасово призупинені.

Разом з тим у 2016 році  на 24 підприємствах, організаціях та установах району здійснено вивчення процесу укладання та стану виконання зобов’язань колективного договору при цьому особлива увага приділяється питанням оплати праці.

 

Пенсійне забезпечення та соціальне страхування

До бюджету Пенсійного фонду, що формується на території району, з усіх джерел фінансування станом на 01.12.2016 р. надійшло 247206,5 тис. грн., що на 26872 тис. грн. менше, ніж за відповідний період минулого року (274078,5тис.грн.). Власних надходжень мобілізовано з початку року в сумі 53123,8тис.грн., що на 30327,3тис.грн. менше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року  (83451,1тис.грн.). Значне зменшення відбулося за рахунок змін в законодавстві, якщо у 2016 році нарахування на фонд оплати праці  складають 22 %, в минулі роки цей відсоток становив 33,2.

Середній розмір пенсійних виплат в районі у склав 1653,17 грн . Середня пенсія у грудні очікується 1693,77 грн. що у порівнянні з минулим роком   в середньому  більше на 82,45 грн., або на 5,1%.

Виплату пенсій та грошової допомоги з урахуванням звернень вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей забезпечено в повному обсязі з урахуванням проведених перерахунків їх розмірів, відповідно до прийнятих законодавчих і нормативно-правових актів.

 

 Соціальний захист населення

У 2016 року соціально незахищені версти населення, які проживають на території  району  отримували  соціальну допомогу за рахунок бюджетних коштів  та інших джерел фінансування. Середній розмірдопомоги у порівнянні з відповідним періодом 2015 року збільшився на 450 грн.,  або на  44,8% і становив 1454 грн.

Для реалізації конституційних гарантій права громадян на соціальний захист – забезпечення рівня життя не нижчого від прожиткового мінімуму шляхом надання грошової допомоги найменш соціально захищеним сім’ям спрямований Закон «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».

Станом на 01.12.2016 р. таку допомогу отримувало 309 сімей на загальну суму 7,9 млн.. грн. Середній розмір допомоги на 1 сім’ю становив 2329 грн., який збільшено проти січня-листопада минулого року на 600,00 грн.

З метою удосконалення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою запроваджено Єдиний державний реєстр осіб, які мають право на пільги.

На виконання бюджетних програм соціальної спрямованості згідно постанови Кабінету Міністрів  України від 21.10.1995 №848 на території району діє програма житлових субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

У 2016 році в оздоровчі санаторії отримали путівки 31 інвалід загального захворювання та ветеранів війни.

При КУ «Територіальний центр соціального обслуговування Вільнянської районної ради» функціонує центр обліку бездомних громадян, станом на 01.12.2016 року  зареєстровано 41 особа.

 

Охорона здоров’я

Закладами охорони здоров’я району протягом 2016 року проводилась робота, спрямована  на підвищення якості, доступності, безперервності медичної допомоги населенню району, зміцнення  матеріально-технічної бази лікувально-профілактичних закладів району, покращення стану здоров’я населення  району, посилення профілактичної спрямованості охорони здоров’я населення району.

У Вільнянській ЦРКЛ впроваджуються новітні методики лікування, використовується сучасна лікувально-діагностична апаратура. З метою  раннього виявлення захворювання міокарду введений новий метод обстеження кардіологічної групи хворих - добове моніторування  ЕКГ і артеріального тиску. Даний  метод обстеження  покращив виявлення ІХС  і гіпертонічної хвороби на ранніх етапах, дозволив адекватно і своєчасно призначати лікування. Проводяться лапароскопічні оперативні втручання при хронічних та гострих холециститах та гінекологічній патології, герніопластика із застосуванням сучасних сітчасти імплантатів, тромболізис з  використанням фармакінази, стрептокінази, закуплених за бюджетні кошти. В ЦРКЛ використовується сучасна лікувально-діагностична апаратура: апарат УЗД діагностики, кардіотокограф, гастродуоденоскоп, лампа для фототерапії новонароджених, лапароскопічна стійка та інше.

Для проведення лікарями лікування хворих вдома, патронажів вагітних, дітей до 1 року, надання невідкладної медичної допомоги хворим та при необхідності їх транспортування в стаціонар районної лікарні, де вони зможуть отримати повноцінне лікування кваліфікованими спеціалістами, всі амбулаторії  КЗ «ЦПМСД» 100% забезпечені легковими автомобілями.

Ліжковий фонд медичної мережі району становить 200 ліжок, забезпеченість на 10 тис. нас. складає 41,85. По районах області цей  показник  на рівні49,95.

Укомплектованість медичних закладів району лікарями на сьогодні складає – 60,6%,  середнім медичним персоналом – 65,7%.

Мають спеціалізацію «сімейний лікар» всього 10 чол., які пройшли курси спеціалізації  та мають відповідні сертифікати.  Для покращення ситуації з зазначеного питання, керівництвом лікарні розроблений план проходження спеціалізації лікарями циклу «Сімейна медицина» та підвищення кваліфікації із спеціальності лікарі загальної практики – сімейної медицини до 2020 року.

На постійному контролі знаходиться забезпечення  своєчасного  підвищення  кваліфікації медичних працівників (семінари, конференції, курси підвищення кваліфікації і т. і.). З метою забезпечення медичними кадрами лікувально-профілактичних закладів району за цільовим направленням в медичних ВУЗах м. Запоріжжя  та м. Дніпро у 2016/2017 роках навчається 7 чол.: за фахом «лікувальна справа» - 5 чол., 1 чол. «педіатрія» та 1 «медико-профілактична справа».

 

Освіта

Для забезпечення громадян рівним доступом до якісної освіти в районі сформована мережа закладів узгоджена з кількісними показниками населення та його потребами в освітніх послугах. В її складі на даний час 26 загальноосвітніх навчальних закладів на 4560 учнів. 16 закладів є навчально-виховними комплексами «дошкільний навчальний заклад-загальноосвітній навчальний заклад», Центр дитячої та юнацької творчості, районна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» та 8 дошкільних навчальних закладів. При Вільнянській ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1 функціонували вечірні класи з заочною формою навчання: всього 11 класів на 105 осіб. Мережа вечірніх класів забезпечує можливість здобуття загальної середньої освіти особами, які позбавлені волі і тимчасово знаходяться у виправних установах виконання покарань №20, №55, №101. 

В цілому на 2016 рік на утримання загальноосвітніх шкіл району в загальному бюджеті району передбачено 68789,7 тис.грн., що більше на 14,6 млн.грн. або 27% ніж у минулому році. Фактично станом на 1 грудня поточного року фактичні витрати склали 56995,9 тис.грн., в тому числі на виплату та нарахування на заробітну  плату 43670,7 тис.грн., або 76,6%.

У ході підготовки закладів освіти до сталого функціонування з загального та спеціального фонду районного бюджету в поточному році були виділені значні кошти на матеріально-технічне забезпечення та поліпшення стану закладів освіти.

Для забезпечення безперешкодного доступу дітей сільської місцевості до місць навчання потягом 2016 року у районі здійснювалося регулярне підвезення 1165 учнів і 91-го педагогічного працівника до місць навчання і додому, що становить 100% від потреби. Автобусний парк  закладів освіти налічує 17 автобусів, 7 з яких потребують капітального ремонту.

На балансі відділу освіти, молоді та спорту Вільнянської РДА обліковується 36 навчальних комп’ютерних комплексів. У 8-ми закладах освіти  району облаштовано  одинадцять мультимедійних кабінетів, до складу яких входять інтерактивні дошки (5 кабінетів), активатори інтерактивної поверхні Eprezenter (4 кабінети), екран (2  кабінети), ноутбук, комп’ютер. 26 закладів освіти та ЦДЮТ підключено до глобальної мережі Інтернет.

 

Дошкільна освіта

У рамках Закону України «Про дошкільну освіту»  станом на 01.12.2016року в районі забезпечено роботу 24 дошкільних навчальних закладів (із них 16 у складі навчально-виховних комплексів): 

- 3 комунальні дошкільні навчальні заклади (№ 3, № 5, № 6) Вільнянської міської ради;

- 5 дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості (Михайло-Лукашівської, Петро-Михайлівської, Михайлівської, Гнаровської сільських ради та Кам’яної селищної ради);

- 5 дошкільних навчальних закладів з повним режимом перебування діють при навчально-виховних комплексах: Матвіївському ЗНВК «Всесвіт», Люцернянському НВК, Михайлівському НВК ім. О.Т.Слободчикова, Антонівському навчально-виховному комплексі та Дружелюбівському навчально-виховному комплексі.

- 11 дошкільних навчальних закладів функціонують при навчально-виховних комплексах з групами короткотривалого перебування.

В районі охоплено всіма формами дошкільної освіти 1356 дітей, що складає  86%  від кількості дітей з 3 до 6 років.

 

Захист прав дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування.

Станом на 01.12.2016 року на первинному обліку служби у справах дітей Вільнянської райдержадміністрації Запорізької області перебуває 157 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з яких 144 дитини влаштовано до сімейних форм виховання, що становить 91,7 %.

З початку 2016 року у Вільнянському районі посиротило 23 дитини, із них: 18 дітей було влаштовано під опіку громадян; 2 – передано на виховання до батька у зв’язку зі встановленням батьківства; 1 – усиновлено; 1 – влаштовано до професійно-технічного закладу; 1 дитина перебуває у притулку.

Станом на 01.12.2016 року у районі функціонує 11 прийомних сімей та 2 дитячих будинки сімейного типу, у яких проживає 34 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. Всі сім’ї перебувають під контролем служби у справах дітей та соціальним супроводженням Вільнянського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Службою у справах дітей райдержадміністрації було підготовлено 7 висновків про можливість бути усиновлювачами, з яких 4 – про доцільність усиновлення дитини іноземними громадянами. Відповідно до рішеньВільнянського районного суду Запорізької області протягом року було  усиновлено 4 дітей іноземними громадянами.

Службою у справах дітей спільно зі співробітниками Вільнянського відділення поліції Пологівського відділу поліції ГУНП в Запорізькій області проводилась постійна робота по виявленню дітей, які перебувають у критичному стані, своєчасному вилученню їх з місць, де їм загрожує небезпека, запобіганню дитячої безпритульності та бездоглядності на території району.  Так, за 11 місяців 2016 року було здійснено 65 профілактичних рейдів, обстежено умови проживання 158 сімей.

З початку 2016 року з метою соціального захисту дітей, запобігання фізичного та іншого насильства з боку дорослих, службою у справах дітей райдержадміністрації до комунальних закладів  „Оріхівський обласний центр соціально-психологічної реабілітації  дітей” та „Запорізький обласний центр соціально-психологічної реабілітації  дітей” влаштовано 20 дітей.

 

Підтримка сімей, дітей та молоді

З метою забезпечення службою у справах дітей райдержадміністрації підбору та навчання кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі; кандидатів в опікуни, піклувальники  з початку 2016 року направлено на навчання 2 потенційних опікуна та за програмою підвищення кваліфікації батьків-вихователів та прийомних батьківпройшли 5 прийомних батьків.

Для виявлення сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах та здійснення їх соціального супроводу Вільнянським РЦСССДМ станом на 01.12.2016 року взято на облік 10 осіб та 83 сім'ї, які перебувають у складних життєвих обставинах, в яких виховується 189 дітей. Під соціальний супровід взято 5 осіб та 97 сімей, у яких виховується 222 дитини.

Протягом оздоровчої кампанії 2016 року у районі оздоровлено 70 % дітей шкільного віку. Велика увага приділялася організації повноцінного відпочинку та оздоровлення дітей, які потребують соціальної уваги та підтримки. Стовідсотково оздоровлено дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Стовідсотково оздоровлено дітей-інвалідів: 1 дитина отримала путівки до ДЗОВ «Факел», 8 відвідало пришкільні табори, 27-оздоровлено у реабілітаційних центрах, 115 дітей батьки оздоровили самостійно.     

Із 24 дітей, які постраждали від Чорнобильської АЕС пришкільні табори відвідувало 9 дітей. Самостійно батьками оздоровлено 15 дітей.

Належна увага приділена талановитим дітям: 2 дітей отримали путівку до ДЗОВ «Факел»,  318 відпочило у пришкільних таборах.

Також  із малозабезпечених родин 6 дітей оздоровилися в УДЦ «Молода гвардія», 19  відпочило у пришкільних таборах.

Оздоровлено 3 дітей учасників бойових дій: 1 дитина у ДЗОВ «Факел», 2 дітей – у ДЗОВ «Меотида», 34 дитини відпочило у пришкільних таборах.

Оздоровлено 3 дітей у ДЗОВ «Факел» внутрішньо переміщених осіб, 8 дітей відпочило у пришкільних таборах.

 

Культура

Діяльність закладів культури Вільнянського району направлена на реалізацію державної політики, збереження, розвиток та пропаганду національного культурного надбання, створення належних умов для розвитку народної самодіяльної творчості, залучення широких мас населення, дітей, молоді до культурного процесу, вдосконалення форм діяльності, підвищення ефективності використання творчого потенціалу, матеріальної бази в сучасних умовах, створення привабливих умов для розвитку туризму на території району.Культурне обслуговування населення Вільнянського району забезпечують: 22 клубних заклади, 20 бібліотек, районний краєзнавчий музей, 1 міська дитяча музична та 2 сільські дитячі музичні школи, дитяча художня школа.

В районі на сьогодні працює 118 колективів художньої самодіяльності  (1305 учасників), які на протязі року провели 260 концертів та які відвідали  120,8 тис.  глядачів. Крім того, в районі працює 40 любительських об’єднань (740 відвідувачів), з яких 8 - носять звання «народний».

Всього у 2016 року клубними закладами району було проведено 850 культурно-освітніх та розважальних заходів, які відвідало 149,7тис. глядачів.

З метою збереження об’єктів культурної спадщинипрацівниками КУ «Вільнянський районний краєзнавчий музей» спільно з фахівцями КЗ «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» на протязі 2016 року здійснено інвентарне обстеження 23 пам’яток історії, які розташовані на території  Солоненської, Гнаровської, Павлівської, Любимівської, Максимівської, Семененківської,  Московської та Люцернянської сільських рад.

Крім того, укладено 35 охоронних договорів на пам’ятки історії з Гнаровською, Дніпровською, Солоненською, Павлівською, Любимівською, Дружелюбівською, Максимівською, Семененківською, Московською, Купріянівською, Люцернянською сільськими радами, Кам’яною селищною радою та ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр». На території Павлівської, Московської та Антонівської сільських рад було здійснено обстеження пам’яток археології.

Для сприяння розвитку туризму та формування туристичного іміджу району відділом культури і туризму райдержадміністрації в мережі Internet висвітлені туристично-привабливі об’єкти, розроблено 13 туристичних маршрутів, надруковані буклети про туристичні об’єкти району. Працівниками музею оформлено 3 проекти буклетів про туристично-екскурсійні маршрути по Вільнянському району.

З метою енергозбереження було придбано вікна та двері для районного будинку культури та дозвілля на суму  65 ,72 тис. грн.

Протягом поточного року здійснювалося фінансування і інших

За січень-листопад поточного року галузь профінансована  на суму 8,7 млн. грн. або 75,6%.

Платних послуг закладами культури було надано за 11 місяців 2016 року на суму 213,9 тис. грн., від оренди приміщень  надійшло 55,3 тис. грн.

 

Захист прав і свобод громадян,

забезпечення законності та правопорядку

З метою налагодження співпраці з органами державної влади та місцевого самоврядування у сфері профілактики правопорушень керівництво відділення поліції приймає участь у проведенні спільних нарад за участю керівництва районної державної адміністрації, районної ради, міської, сільських, селищної рад, депутатського корпусу, керівників правоохоронних органів, представників громадськості на яких визначаються проблемні питання та шляхи їх вирішення.

З цією метою розроблені маршрути патрулювання населених пунктів особовим складом поліції разом із членами громадських формувань і внесено їх до плану комплексного використання сил та засобів органів внутрішніх справ з метою забезпечення правопорядку в місцях масового перебування громадян.

Але незважаючи на проведену роботу за загальною характеристикою у 2016 році криміногенна ситуація на території району залишається напруженою.

Щоденно до несення служби з охорони громадського порядку у Вільнянському районі залучається 1 наряд ДАІ, 1 працівник зі служби превентивної діяльності, який спільно несе службу з приданими силами «Самооборони» на блокпост № 6, який розташований 1на автодорозі, сполученням «Харків-Сімферополь» біля села Дніпровка. Також щоденно до несення служби заступають 2 слідчо-оперативні групи, які реагують на заяви і повідомлення про вчиненні кримінальні правопорушення та інші події.

Такий стан справ викликає необхідність активізації роботи правоохоронних органів в частині підвищення рівня оперативного реагування на правопорушення; забезпечення громадського порядку та ефективності профілактики та боротьби зі злочинністю, насамперед рецидивної; здійснення інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення району.

З метою  дотриманням (правопорядку та забезпечення безпеки громадян у громадських місцях, зокрема місцях масового перебування населення,в поточному році за рахунок коштів  Вільнянської міської ради виділено 94,2 тис. грн. на встановлення системи візуального спостереження, а саме: на перехресті вулиць  Бочарова та Зачиняєва (в районі маг. «Шериф»  та торгівельних рядів), на площі «Фестивальній» та на меморіалі «Слави».  

 

Охорона навколишнього природного середовища

З метою поліпшення екологічної ситуації та підвищення рівня екологічної безпеки  в районі у 2016 році  згідно рішення обласної ради від 31.03.2016 року № 18 на 2016 рік затверджено виконання  природоохоронних заходів за рахунок  місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища на суму 692,695 тис. грн., в тому числі:

- озеленення с. Гнаровське та с. Жовтневе Гнаровської сільської ради -100,0 тис. грн.;

- роботи пов’язані з поліпшенням технічного стану та благоустрою водойми біля с. Жовтневе Гнаровської сільської ради (розробка робочого проекту)- 80,0 тис. грн.;

- придбання машин для збору, транспортування, захоронення та складування твердих побутових відходів  (сміттєвоз, екскаватор) – 397,995 тис. грн.;

- придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів Кам’яною селищною радою - 28,500 тис. грн.;

- розробка проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва полігону побутових відходів на території Михайлівської сільської ради -9,100 тис. грн.;

- будівництво полігону твердих побутових відходів (розробка проектно-кошторисної документації) на території Михайлівської сільської ради - 41,00 тис. грн.

- придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів на території Михайлівської сільської ради -13,800 тис. грн.;

- придбання євроконтейнерів для збору твердих побутових відходів Дружелюбівською сільською радою -22,300 тис. грн.;

Підприємства району отримали ліміти на  утворення та розміщення   побутових відходів у 2016 році на полігоні твердих побутових відходів №1 м.Запоріжжя ТОВ «Ремондіс Запоріжжя».

         З метою покращання стану довкілля, зменшення забруднення навколишнього природного середовища на протязі звітного періоду в районі проводилася відповідна робота. При Вільнянській  міській раді створена адміністративна комісія, яка здійснює  контроль  за санітарним  станом міста та  проводить свої засідання у разі виникнення потреби. Відповідними комісіями, що працюють при органах місцевого самоврядування постійно проводяться бесіди з мешканцями населених пунктів щодо дотримання ними санітарно-екологічних вимог. Протягом 2016 року міськселищсільвиконкомами проведена робота щодо приведення прилеглих територій до існуючих санітарних норм, виявлено та ліквідовано близько 60 несанкціонованих сміттєзвалищ, очищено від сміття близько 130 км узбіччя доріг та вулиць.

 

Дерегуляція й розвиток підприємництва

З метою розвитку та підтримки малого та середнього бізнесу  рішенням тридцять сьомої сесії шостого скликання Вільнянської районної ради від 19.12.2014 року № 3 була затверджена Комплексна програма розвитку малого та середнього підприємництва у Вільнянському  районі на 2015- 2016 роки.

На  території району здійснювали діяльність 1393 підприємця – фізичних осіб, 294 малих та середніх підприємства, здійснювало діяльність 181 фермерське господарство і до кінця поточного року зменшення їх кількості  не передбачається.

Для зручності суб’єктів підприємницької діяльності при Вільнянській райдержадміністрації щоденно працює центр надання адміністративних послуг.

Спеціалістами Вільнянської об’єднаної державної податкової інспекції Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області та Пенсійного фонду, щоденно надаються безкоштовні консультації з різноманітних питань, що стосуються підприємницької діяльності працють«гаряча лінія» : міжрайонна податкова інспекція та Пенсійний фонд), необхідні консультації можна отримати у адміністраторів центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації.

З метою активізації фінансово-кредитної та інформаційної підтримки суб’єктів малого підприємництва районним центром зайнятості для організації власного бізнесу з фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття за 2016 рік  надано фінансову допомогу  6 особам на загальну суму 97,4 тис. грн., з них 2 особам до 35 років з сільської місцевості.

За останні роки для суб’єктів підприємницької діяльності в районі запроваджено  проведення засідань "круглих столів", "громадських слухань", робочих зустрічей, семінарів, "гарячих ліній".

Вільнянською об’єднаною державною податковою інспекцією Головного управління державної фіскальної служби у Запорізькій області,  районним центром зайнятості та управлінням агропромислового розвитку райдержадміністрації за 2016 рік з підприємцями району проведено 37 "гарячих ліній", 30 засідань "круглого столу", 141 семінар-практикум, надано близько 1350 різноманітних консультацій, проведено 24 зустрічі  з громад кістю.

Райдержадміністрація спільно з районним центром зайнятості населення сприяє збільшенню ролі ринків у забезпеченні зайнятості безробітного населення. Безробітним пропонується пройти  підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, що дасть можли­вість незайнятим громадянам знайти роботу у сфері торгівлі, ресторанного госпо­дарства, побутового обслуговування населення, або відкрити власну справу. Протягом 2016 року 12 осіб пройшли стажування за вищезазначеними професіями, 6 осіб направлені на курси  підвищення кваліфікації цільового призначення.

Створена та щоквартально оновлюється база даних вільних приміщень, які не використовуються і можуть бути передані у власність, або надані  в оренду.

З метою реалізації продукції власного виробництва для суб’єктів підприємництва та сільгосптоваровиробників за 2016 рік в районі організовано та проведено 53 сільськогосподарських ярмарки, на яких було реалізовано сільськогосподарської продукції на суму 1307,0 тис. грн. Ціни на сільгосппродукцію на ярмарках пропонувалися нижче на 10-15% ніж у торгівельній мережі.

Для вирішення різноманітних питань та інформаційної підтримки малого та середнього бізнесу, розпорядженням голови райдержадміністрації від 13.12.2006 року створена районна Координаційна рада з питань розвитку підприємництва. За звітний період Координаційною радою проведено10засідань. На засіданнях  розглядались  питання що стосуються розвитку та покращення  умов для   малого та середнього бізнесу в районі.

На офіційному веб-сайті Вільнянської райдержадміністрації створено спеціальний розділ «Підприємництво». Метою офіційного сайту є інформаційне забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності  про хід впровадження реформ системи надання адміністративних послуг та діяльності дозвільних центрів, виконання Комплексної програми розвитку малого та середнього бізнесу в районі, зміни в підприємницькому середовищі та чинному  законодавстві, робота робочої групи з питань ліквідації стихійної торгівлі.

 

Розвиток внутрішньої торгівлі, сфери послуг, захист прав споживачів

Протягом 2016 року в районі спостерігалася постійна стала  тенденція нарощування обсягів роздрібного товарообороту, якої досягнуто за рахунок створення умов для розвитку підприємницької діяльності, розширення та раціонального розміщення підприємств торгівлі та ресторанного господарства, удосконалення функціонування ринків з продажу продовольчих та непродовольчих товарів.

Загальний обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства за січень-червень 2016 року склав  281,26 млн. грн., що становить 110,8 % до відповідного періоду минулого року. Збільшився і обсяг товарообороту на 1 особу  проти відповідного періоду 2015 року на 11,3% і становив 984,8 грн.(6 міс 2015 року 884,9 грн.).

На території району на початок 2016 року діяло 328 підприємств роздрібної торгівлі, з них у сільській місцевості – 150, у м. Вільнянську – 177 об’єктів, загальною площею – 27279,7 м кв., з неї торгівельна складає – 16539,72 м. кв. та 1 ринок змішаної групи товарів – Вільнянський районний ринок. Кількість торгових місць на рику складає 569 од.

На території району працює: 33 підприємства ресторанного господарства з загальною площею залу  3618,06 м кв.  та з кількістю посадочних місць – 1653; 44 підприємства побутового обслуговування населення, з них  у сільській місцевості – 3, у м. Вільнянську – 41 об’єкт, загальною площею 9806,9 м кв., з площею виробничих приміщень 4263,35 м кв.

Для насичення споживчого ринку району високоякісними товарами, забезпечення належного рівня торговельного обслуговування населення, збереження прогнозованої цінової ситуації на ринках соціально важливих товарів та послуг в районі організовано проведення щотижневого аналізу цінової ситуації на продовольчі товари, що дозволило забезпечити контроль за недопущенням безпідставного зростання цін, особливо на соціально значущі продовольчі товари.

За останні роки в районі спостерігається збільшення випадків виникнення несанкціонованої торгівлі різноманітною продукцією.З метою запобігання виникнення торгівлі в неустановлених місцях, розпорядженням голови райдержадміністрації від 30.05.20146 № 339 «Про вжиття заходів щодо ліквідації стихійної  торгівлі у Вільнянському районі» затверджено склад робочої  групи  для здійснення  щомісячних рейдів. Співробітники органів внутрішніх справ разом з представниками місцевої влади проводять заходи з протидії незаконної торгівлі та виявлення місць її здійснення. Щотижня проводяться рейди по боротьбі з незаконною торгівлею, особлива увага приділяється Центральному ринку, вулицям міста та сіл.      На протязі року  робочою групою було  проведено 58 рейдів щодо перевірки місць стихійної торгівлі. В результаті перевірки  було  виявлено 24 порушення з торгівлі продуктами харчування, в тому числі 1 порушення на ринку м. Вільнянськ, складено 24 протоколи та ліквідовано 23 місця 23 місця стихійної торгівлі. Притягнуто до адміністративної відповідальності 7 осіб,  на яких накладено  штрафи на  суму 272 грн.

Районна  влада намагається боротися з стихійною торгівлею в місті не тільки силами правоохоронних  органів, але і  створенням сприятливих умов для безпосередніх виробників, фермерів, інших  суб’єктів господарської діяльності.       Для реалізації сільськогосподарської продукції та запобігання виникнення стихійної торгівлі в м. Вільнянськ по вул. Гнаровської, вул.  Бочарова функціонують торгівельні ряди та торгівельний комплекс ПП «Укрспецпромгруп-ЛД» (пров. Гнаровської). З питань, що стосується несанкціонованої (стихійної) торгівлі при райдержадміністрації створена і працює  «гаряча лінія», тому кожний бажаючий може зателефонувати і висловити свої побажання або зауваження, що стосуються стихійної торгівлі.

 

Інвестиційна діяльність

Питання інвестиційної діяльності знаходиться на постійному контролі в відділі економічного розвитку і торгівлі та агропромислового розвитку райдержадміністрації. Проводиться семінари-наради з керівниками промислових та сільськогосподарських підприємств району щодо  можливості та необхідності впровадження інвестиційних проектів, залучення прямих інвестицій в економіку району.

З метою залучення як вітчизняних так і іноземних інвестицій, в економіку району та покращення його іміджу відділом економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації забезпечено інформаційне наповнення та щорічне оновлення інвестиційного паспорту Вільнянського району, який висвітлюється на офіційному веб-порталі райдержадміністрації.

Крім того, аби долучити потенційних учасників різноманітних конкурсів проектів та програм в  Міжнародних Інвестиційних Форумах (які організовуються Запорізькою облдержадміністрацією, Запорізькою обласною радою, Запорізькою торгово-промисловою палатою).

В поточному році незважаючи на всі негаразди, як в політичній так і економічній  ситуації в Україні, активність підприємств, організацій, суб’єктів підприємницької діяльності в сфері інвестиційної політики активізувалася.

Підприємством, яке займається переробкою давальницької сировини, а саме пшениці, в борошноТОВ "МуліноТрейд" у 2016 році було проведено реконструкцію тарного складу з прибудовою, що надало змогу підвищити якість зберігання продукції.

Одним з сільгоспвиробників району ТОВ "Прогрес-Агро" з метою розширення виробництва було впроваджено інвестиційний проект «Реконструкція будівлі автогаража під цех по переробці сільськогосподарської продукції та продуктів харчування». Також ТОВ "Прогрес-Агро" в серпні 2016 року розпочато будівництво зерносховища.

Крім того, підприємством ТОВ "Агропроінвест 08", яке займається переробкою олійних культур, у 2016 році розпочато реалізацію інвестиційного проекту «Технічне переоснащення приймального пристрою насіння з автомобільного транспорту», що надасть можливість підвищити пропускну спроможність автовагової з приймання зерна.

Вищезазначені проекти впроваджуються виключно за рахунок власних коштів підприємств, тому інформація щодо обсягів залучених інвестицій конфіденційна і підприємства її не розголошують.

 

ІІ. БЮДЖЕТ

      У 2016 році на утримання Вільнянської районної державної адміністрації та її структурних підрозділів з Державного бюджету виділено 6933364 грн., що на 2104595 грн., або на 1,44 % більше відповідних показників 2015 року.

 З них:

- заробітна плата – 5228960 грн., що на 2052200 грн., або на 65 % більше відповідних показників 2015 року;

 - нарахування на оплату праці – 1152420 грн., що на 3968 грн., або на 0,32% менше відповідних показників 2015 року;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 485494 грн., що на 62598 грн., або на 14,8 % більше відповідних показників 2015 року;

 - інші видатки – 66490 грн. (видатки споживання), що на 339 грн., або на 0,5 % менше  відповідних показників 2015 року.

Протягом звітного року фактичні видатки склали 6924076,83 грн., а саме:

 - заробітна плата – 5228960 грн., що на 2052200 грн., або на 65 % більше відповідних показників 2015 року;

 - нарахування на оплату праці – 1147086,95 грн., що на 8221,54 грн., або на 0,72 % менше відповідних показників 2015 року;

 - оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 485491,44 грн., що на 62598 грн., або на 14,8 % більше відповідних показників 2015 року;

 - інші видатки – 62538,44 грн. (видатки споживання), що на 3957,82 грн., або на 5,9 % менше  відповідних показників 2015 року.

Кредиторська заборгованість на початок та на кінець 2016 року відсутня.

За рахунок вищезазначених коштів утримується апарат райдержадміністрації, окремі управління та відділи райдержадміністрації, в тому числі управління соціального захисту населення райдержадміністрації, управління фінансів райдержадміністрації, відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації, відділ освіти, молоді та спорту райдержадміністрації, відділ культури і туризму райдержадміністрації. Загальна штатна чисельність працівників становить  116  штатних одиниць.

Протягом  2016 року по спеціальному фонду, за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів з районного бюджету,  надійшли кошти у сумі 196060,92 грн. та використані:

- на створення і накопичення резерву матеріалів для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій у сумі 14620 грн.;

- на матеріально-технічне забезпечення призову громадян на строкову військову службу території району у сумі 28002,24 грн.;

- на створення належних умов функціонування підрозділів райдержадміністрації та матеріально-технічне забезпечення процесу надання адміністративних послуг у сумі 139649,68 грн.;

- на   придбання комп’ютерної техніки та на оплату послуг на право користування аналітично-інформаційною системою «Місцеві бюджети рівня міста, району «2006» у сумі 13789,00 грн.

 

ІІІ. РОЗВИТОК ГАЛУЗЕЙ МАТЕРІАЛЬНОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ІНФРАСТРУКТУРИ

Енергозбереження

З метою раціонального та економного використання паливно-енергетичних ресурсів у всіх сферах життєдіяльності, зменшення загальних витрат на споживання паливно-енергетичних ресурсів рішенням сесії Вільнянської районної ради від 22.04.2016 № 3, затверджена «Програма енергоефективного використання паливно-енергетичних ресурсів у 2016-2020 роках» (далі - Програма).  Загальний обсяг фінансування Програми становить 30583,71 тис.грн., з них з державного бюджету 5162,70 тис.грн., обласного бюджету 4188,99 тис.грн., районного бюджету 14594,15 тис.грн., міського бюджету – 2979,96 тис.грн., сільських бюджетів 3657,91 тис.грн.

У ході підготовки бюджетних закладів району до сталого функціонування, забезпечення виконання заходів з енергозбереження та на виконання заходів, передбачених Програмою, станом на 01.12.2016 профінансовано ремонтно-будівельних робіт з заміни дерев’яних віконних та дверних блоків на металопластикові на суму 2270,138тис.грн..

 

Промисловий комплекс

Основу промислового комплексу району складає 21 підприємство добувної та переробної промисловості, які формують показник обсягу реалізованої продукції району.

З 21 промислового підприємства району, основну суму обсягів реалізації, що складає близько 96,5%, формують 8 підприємств. Найбільша питома вага обсягів реалізації промислової продукції в загальному обсязі належить ТОВ «Агропроінвест 08» (73,7%), ТОВ НВП «Ріст» (5,6%), ТОВ «Вільнянський молокозавод» (5,6%),  ТОВ «Ритм» (5,1%), ТОВ «ВКП Запоріжпак» (2,0%),  ТОВ «Пожтехніка» (1,7%), ТОВ «МуліноТрейд» (1,6%), ПАТ «Янцівський гранітний кар’єр» (1,2%).

Очікувані обсяги реалізованої продукції за 2016 рік склали 1312,6 млн.грн. або 122,9% до обсягів 2015 року (1067,7 млн.грн.) та 203,9% до Програми (очікувалось 643,9 млн.грн).

В цілому у 2016 році на 7 промислових підприємствах у порівнянні з 2015 роком спостерігається спад реалізації від 15,6% до 53,8%.

ТОВ «Ритм» відбулося зниження обсягів реалізації на 31181,6 тис.грн. або на 32,8% через розірвання договірних відносин із російськими партнерами, і як наслідок, відсутність ринку збуту.

З метою сприяння створення умов для стабільної роботи промислових підприємств та зростання обсягів виробництва райдержадміністрацією постійно здійснюється моніторинг обсягів виробництва та реалізації продукції.

Протягом 2016 року проведено 3 пропуски-наради з представниками промислових підприємств щодо недопущення спаду обсягів промислового виробництва та реалізації продукції та виконання планових показників соціально-економічного розвитку району.

 

Агропромисловий комплекс

Сільгосппідприємствами району отримано валовий збір зернових та зернобобових культур 104,1 тис. тонн при середній урожайності 30,2 ц/га, в тому числі:

пшениці 75,8 тис. тонн, урожайність - 31,2 ц/г;

ячменю - 15,7 тис. тонн, при урожайності 26,9 ц/га,

гороху намолочено1,7 тис. тонн при урожайності 31,4 ц/га,

кукурудзи намолочено 9,5 тис. тонн, при середній урожайності 24,7 ц/га.

соняшнику 56,6 тис. тонн, середня урожайність становить 20,8 ц/га.

 

У ряді господарств району визначилися напрямки мінімізації обробітку: зменшення кількості та глибини зяблевого, передпосівного і міжрядного обробітків грунту в сівозміні, використання гербіцидів для контролювання бур'янів, заміна глибоких обробітків поверхневими і мілкими з використанням широкозахватних агрегатів, які забезпечують високоякісний обробіток за один прохід агрегату, поєднання декількох технологічних операцій ї заходів в одному робочому процесі способом застосування ґрунтообробних та посівних агрегатів.

З метою детального вивчення та впровадження у виробництво сільгосппідприємств району перспективних та районованих сортів і гібридів, технологій вирощування залучалися ряд компаній, які займаються поставкою насіння сільськогосподарських культур та засобів захисту рослин, а саме: ТОВ «Баєр», ТОВ «Лімагрейн Україна» ТОВ «Спектр Агро». Так, влітку 2016 року на базі ТОВ НВП «Сортостанція» проведено семінар «День поля», де було розглянуто технології вирощування ранніх зернових, кукурудзи, технічних культур; застосування мікродобрив для зернових та овочевих культур. В семінарі взяли участь представники вищезазначених компаній, спеціалісти відділу агропромислового розвитку, керівники та агрономи сільськогосподарських підприємств району та інших районів, які граничать з Вільнянським районом.

Господарства, в яких виконувалися всі технологічні процеси, використовувалися насіння високих репродукцій і застосовувалися рекомендації наукових досліджень отримали найвищу урожайність ранніх зернових культур, а саме: ФГ «Деметра Агро 2008» - 54,7 ц/га, СВК «Вільнянськ» - 50,4 ц/га, ТОВ «Прогрес - Агро» - 45,1 ц/га.

Сільськогосподарськими підприємствами постійно проводиться поновлення парку сільськогосподарської техніки сучасними високопродуктивними енергозберігаючими машинами та механізмами. За оперативними даними, сільгосптоваровиробниками району протягом січня – листопада 2016 року освоєно власних коштів 83,02 млн. грн. для будівництва нових потужностей, придбання обладнання та сільськогосподарської техніки.

На території  Вільнянському районі знаходиться  20,5 тис. га зрошуваних земель. Для подальшого використання поливних земель та недопущення знищення внутрішньогосподарських меліоративних систем, розпорядженням голови Вільнянської райдержадміністрації від 02.10.2014 № 386 «Про забезпечення збереження меліоративних систем і мереж водопостачання» було затверджено склад постійної діючої оперативної групиз контролю за збереженням меліоративних систем і мереж водопостачання».

Незважаючи на проведену  роз’яснювальну роботу з керівниками сільгосппідприємств району щодо стабілізації та нарощуванню поголів’я худоби,  її чисельність у порівнянні з відповідним періодом минулого року зменшилася на 204 голови і станом на 01 грудня склала  всього 62 одиниці, у тому числі корів 112 та 15 голів відповідно. Таке значне зменшення поголів’я великої рогатої худоби та корів перш за все відбулося через продаж Дружелюбівським ВЦ № 1 всього поголів’я худоби.

За станом на 01.12.2016 року поголів׳я свиней в районі у порівнянні з відповідним періодом минулого року збільшилося на 84 голови і становило 13051одиниць.

Селекційно-генетичною роботою по підвищенню потенціалу м’ясності свиней займається ТОВ «Еліт-Швайне». Зазначене підприємство. співпрацює з кафедрою генетики та розведення тварин Дніпропетровського державного аграрного університету. Господарство закуповує і впроваджує лінії м’ясного напрямку зарубіжних порід «Ландрас», «Дюрок» та вітчизняних порід «Полтавська м’ясна» та «Дніпропетровський м’ясний тип».

 

Розвиток житлово-комунального господарства

Централізоване теплопостачання в районі здійснює ОВУЖКГ м.Вільнянськ, яке обслуговує багатоквартирний сектор, бюджетні установи та інших споживачів. За січень-листопад 2016 року теплопостачальним підприємством спожито природного газу на виробітку тепла  659,4 тис.м3, що на 117,3 тис.м3 менше ніж за аналогічний період 2015 року, або на 15,1%., в тому числі населенням спожито газу  на 107,5 тис.м3менше проти відповідного періоду минулого року, або на 15,9%, бюджетними організаціями - на  9,1тис.м3 , або на 9,2%.

 Економія природного газу відбулася за рахунок переведення населенням та підприємствами системи опалення з використанням газових котлів на альтернативні види палива.

З метою створення об’єднань співвласників багатоквартирних будинків або визначення управителя житлового будинку  у відповідності до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» Вільнянською міською радою в поточному році проведені збори мешканців у 62 багатоквартирних будинках м. Вільнянська.

З цією метою в червні 2016 року райдержадміністрацією спільно з Громадською спілкою «Запорізький ресурсний Центр «Круг» проведено семінар для голів міськселищсільвиконкомів та мешканців району щодо порядку створення та функціонування ОСББ. 22.07.2016 в райдержадміністрації відбувся семінар з зазначеного питання за участю Центру Житлової Просвіти, енергоефективності та соціальної інновації Запорізької області.

За січень-листопад 2016 року з місцевих бюджетів міської, селищної, сільських рад для проведення капітального та поточного ремонтів, а також утримання вулиць і доріг комунальної власності спрямовано кошти в сумі 5543,171 тис. грн, що становить 88,2% від запланованого (план на 2016 рік – 6287,471тис.грн), в тому числі: на капітальний ремонт – 2744,776 тис. грн, на поточний ремонт – 2798,395 тис. грн.

На реалізацію заходів районної Програми поводження з твердими побутовими відходами на території Вільнянського району на 2013–2020 роки, затвердженої рішенням районної ради від 29 серпня 2013 року № 16, щодо створення ефективної системи збирання, утилізації та знешкодження побутових відходів у поточному році за рахунок місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища придбано  контейнери для зберігання та транспортування побутових відходів Кам’яною селищною на суму 28,456 тис. грн., придбано машини для збору, транспортування, захоронення та складування твердих побутових відходів (сміттєвоз, екскаватор) Гнаровською сільською радою   - 457,995  тис.грн. 

Дружелюбівською сільською радою організовано роздільний збір твердих побутових відходів, з цією метою встановлено 10 контейнерів для полімерів. У 2016 році додатково придбано євроконтейнери на загальну  суму 15,747 тис. грн.

З метою запобігання забруднення навколишнього природного середовища Купріянівською сільською  радою сплачується оренда 13 контейнерів для збору ТПВ товариству з обмеженою відповідальністю «Екотехнологічна компанія «Гранік».

 

IV. РОБОТА ЗІ ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДН

 

Райдержадміністрацією забезпечено дотримання вимог законодавства України про звернення громадян. З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади та у зв’язку з кадровими змінами, видано розпорядження голови райдержадміністрації від 10.06.2016 № 375 "Про проведення особистих прийомів громадян керівництвом Вільнянської районної державної адміністрації". Протягом 2016 року згідно затверджених графіків керівництвом райдержадміністрації проведено 12 прямих „гарячих” телефонних ліній та 12 засідань постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації, на яких було заслухано звіти: про роботу із зверненнями громадян керівництва райдержадміністрації (першого заступника, заступника голови та керівника апарату райдержадміністрації); звіти сільських голів (Любимівського, Михайлівського, Люцернянського, Матвіївського сільських голів та Вільнянського міського голови); керівників структурних підрозділів (начальника служби у справах дітей, начальника управління фінансів, начальника відділу культури і туризму, начальника управління соціального захисту населення, начальника відділу освіти, молода та спорту, начальника відділу агропромислового розвитку райдержадміністрації); розглядалися питання про стан розгляду звернень громадян, що надійшли до райдержадміністрації протягом звітних місяців 2016 року.

У рубриці "Звернення громадян" веб-сайту райдержадміністрації періодично розміщуються щоквартальні графіки проведення особистих виїзних прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та проведення прямих "гарячих" телефонних ліній керівництвом райдержадміністрації. За результатами січневого засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові райдержадміністрації підготовлено та опубліковано у блоці новин веб-сайту райдержадміністрації статтю "Проведено перше у 2016 році засідання постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян".

У зв’язку з кадровими змінами видано розпорядження голови райдержадміністрації від 25.05.2016 № 336, яким затверджено склад постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при голові районної державної адміністрації у новій редакції.

Питання удосконалення роботи із зверненнями громадян неодноразово розглядались на інформаційно-оперативних нарадах голови райдержадміністрації  Руденка О.А. з начальниками управлінь, відділів та самостійних структурних підрозділів, керівниками установ та організацій району, а також постійно обговорюється на оперативних нарадах керівника апарату райдержадміністрації з керівниками секторів та відділів апарату райдержадміністрації, про що є відповідні публікації у блоці новин веб-сайту райдержадміністрації

Згідно затвердженого графіка проведення перевірок додержання законодавства про звернення громадян в органах місцевого самоврядування протягом звітного періоду проведено перевірки у Любимівській, Михайлівській та Люцернянській сільських радах.

Всього до Вільнянської райдержадміністрації протягом 2016 року надійшло 286 звернень громадян. З них: 109 письмових, 177 - надійшло під час проведення особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації. Загальна кількість звернень порівняно з 2015 роком збільшилась на 43,7%.

 

V. ВЗАЄМОДІЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

 

Увічнення пам’яті загиблих захисників України, підтримка учасників АТО

У боях за незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність України загинуло 6 вихідців з Вільнянського району: Павло Ушаков, Олександр Основа, Дмитро Фурдик, Анатолій Шумило, Юрій Дмитрієв, Володимир Панков. З метою широкого інформування населення та громадськості про подвиг загиблих захисників України, героїзму військових, самовідданості та жертовності волонтерів, широко використовується потенціал офіційного веб-сайту Вільнянської райдержадміністрації, районної газети «Дніпровські вогні» та ефіру районного радіомовлення «Вільнянські вісті».

З метою донесення до широкого загалу мужності та героїзму українських військових, діяльності волонтерських організацій, громадських активістів, які надають всебічну допомогу Українській армії, на офіційному веб-сайті Вільнянської райдержадміністрації створено розділ «Інформація про жителів району та області, які загинули у боротьбі за незалежність, державний суверенітет та територіальну цілісність України». Сектором з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації забезпечено оперативне оновлення інформації вказаного розділу.

Райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування забезпечено проведення урочистих зустрічей військовослужбовців, які прибувають на ротацію та демобілізацію. Міським, селищним та сільськими головами за участі учнівської молоді та патріотично налаштованих громадян забезпечено обов’язкове особисте відвідування вказаної категорії громадян за місцем проживання. Під час проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та районної ради, які проводяться у сільській місцевості, здійснюється відвідування учасників АТО та демобілізованих солдат за місцем проживання.  Виходячи з необхідності соціальної, правової та психологічної реабілітації жителів району, які прибувають на ротацію із зони проведення Антитерористичної операції, видане розпорядження голови райдержадміністрації від 02.02.2015 № 34 «Про створення робочої групи із надання консультативної, правової та соціально-психологічної допомоги для демобілізованих солдат, учасників Антитерористичної операції, які приходять на ротацію та затвердження її складу». До складу робочої групи увійшли керівники та спеціалісти управлінь та відділів райдержадміністрації, районних служб, психологи та кваліфіковані юристи. З метою забезпечення соціального захисту учасників Антитерористичної операції, райдержадміністрацією затверджено відповідний План районних заходів. Вказаним документом передбачено постійне виконання заходів в рамках реалізації обласної Програми соціальної підтримки ветеранів війни, праці, дітей війни, інвалідів, інших соціальних груп населення, які перебувають у складних життєвих обставинах, «Назустріч людям» на  2015 – 2019 роки в частині соціального захисту учасників Антитерористичної операції. Насамперед це стосується надання допомоги в оформленні статусу членам сімей загиблих учасників АТО, забезпечення військовослужбовців, які брали участь у бойових діях під час проведення АТО, потреб у медичному обслуговуванні, ведення інформаційно-роз’яснювальної роботи щодо можливостей служби зайнятості, організація проходження курсу професійної реабілітації у КЗ «Обласний центр професійної реабілітації інвалідів» для інвалідів – учасників АТО, задоволення потреб таких громадян засобами технічної реабілітації тощо. Планом районних заходів щодо забезпечення соціального захисту учасників Антитерористичної операції передбачено також й надання психологічної підтримки та консультацій учасникам АТО.

За рахунок коштів районного бюджету безкоштовним харчування забезпечені діти у дошкільних навчальних закладах, що перебувають у складі навчально-виховних комплексів та загальноосвітніх школах, які є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста, району з числа:

- дітей,  батьки яких є учасниками антитерористичної операції;

- дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в зоні проведення  антитерористичної операції;

- дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків в зоні проведення Антитерористичної операції;

- дітей осіб, призваних на військову службу під час мобілізації.

Виходячи з необхідності підвищення ефективності роботи із лікування, реабілітації та соціальної адаптації учасників Антитерористичної операції, розпорядженням голови районної державної адміністрації від 20 жовтня 2015 року № 336 «Про створення Центру допомоги учасникам Антитерористичної операції при райдержадміністрації та затвердження Положення про нього» у Вільнянському районі створено відповідний Центр. Центр допомоги учасникам Антитерористичної операції при райдержадміністрації  є допоміжним органом, діяльність якого спрямована на підвищення ефективності роботи з лікування, реабілітації та соціальної адаптації учасників Антитерористичної операції, членів їх родин та  членів родин загиблих. Персональний склад Центру затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації, з урахуванням пропозицій громадської (волонтерської) організації при райдержадміністрації та районної консультативної ради учасників Антитерористичної операції. До складу Центру входять: керівник центру – координатор з питань взаємодії з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами; координатор з питань медичної допомоги та соціальної реабілітації; координатор з питань юридичної допомоги; координатор з питань соціальної допомоги та роботи із волонтерами; консультанти; оператори «гарячої» телефонної лінії. Координацію роботи Центру допомоги покладено на заступника голови райдержадміністрації О.М.Степаненко.

 

Розвиток громадянського суспільства

Реалізуючи державну політику на території Вільнянського району, райдержадміністрація свою діяльність здійснює у взаємодії та співпраці з інститутами громадянського суспільства на засадах партнерства і взаємовідповідальності. Проведення консультацій з громадськістю сприяє налагодженню системного діалогу органів виконавчої влади з громадськістю, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань державного і суспільного життя з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у розробленні проектів таких рішень.

Керівництво районної державної адміністрації та районної ради мають характер порозуміння і співпраці. Загострення взаємовідносин осередків політичних партій з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування не відмічено. В цілому суспільно-політична ситуація у Вільнянському районі стабільна і контрольована. Конфліктоутворюючі чинники суспільно-політичного спрямування відсутні. Загострення взаємовідносин осередків політичних партій з місцевими органами виконавчої влади та місцевого самоврядування не відмічено.

На офіційному веб-сайті Вільнянської райдержадміністрації створено дві рубрики «Взаємодія з громадськістю» та «Сприяння розвитку громадського суспільства». У першій розміщено інформацію про діяльність Громадської ради при райдержадміністрації (Положення та Склад Громадської ради). У другій – «Ініціатива «Партнерство «Відкритий Уряд», а також «План заходів щодо реалізації стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні». Також протягом 2016 року у рубриці «Новини» були опубліковані інформації про проведення засідань за «круглим» столом, які були проведені за участі керівництва райдержадміністрації та представників інститутів громадянського суспільства, громадських обговорень законодавчих актів (65 інформацій). У рубриці «До Вашої уваги» систематично розміщувалися інформаційно-довідкові та методичні матеріали з питань розвитку громадянського суспільства.

З метою створення сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами виконавчої влади, 12 вересня 2016 року видане розпорядження голови райдержадміністрації № 553 «Про створення районної координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства, затвердження її складу та Положення до неї».   21 вересня 2016 року райдержадміністрацією розроблено План районних заходів щодо реалізації у 2016 році Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства, який направлено до виконання органам місцевого самоврядування, начальникам управлінь та відділів райдержадміністрації, керівникам районних служб.

При райдержадміністрації діє громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги, основною метою якої  є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу». Виконуючи основні завдання, покладені на діяльність громадської приймальні, яка функціонує при райдержадміністрації,  відповідно до затвердженого графіку роботи, відповідальними фахівцями безкоштовно надаються консультації з правових питань. Громадська  приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги діє на підставі Положення про порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.05.2014 №176, яке зареєстровано в Вільнянському районному управлінні юстиції Запорізької області 14 травня 2014 за № 4/316. Питання, з якими звертаються особи, по можливості вирішуються під час прийому в день їх звернення.

Протягом 2016 року проведено 6 засідань Громадської ради при райдержадміністрації, на яких розглянуто організаційні питання роботи ради, хід виконання власних рішень. Обговорено Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та Методику проведення такого об’єднання; обговорено запропоноване об’єднання спроможних територіальних громад Вільнянського району, виконання Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та заборону пропаганди їхньої символіки». 14 квітня 2016 року у малій залі засідань районної ради за ініціативи Громадської ради при Вільнянській райдержадміністрації відбулося засідання за «круглим» столом з питань запобігання та протидії корупції.

Протягом 2016 року на території Вільнянського району проведено ряд інформаційних заходів в рамках Єдиного дня інформування населення. За наданими методичними матеріалами забезпечено проведення широкого обговорення та інших тематичних, інформаційних, роз’яснювальних, просвітницьких та пізнавальних заходів із залученням адміністративно-господарського активу району, працівників органів місцевого самоврядування, трудових колективів підприємств, установ та організацій, закладів освіти та культури району. Інформаційні матеріали відповідної тематики для проведення відповідних тематичних, роз’яснювальних, просвітницьких та пізнавальних заходів у закладах освіти, культури, трудових колективах району розміщено на офіційному веб-сайті Вільнянської райдержадміністрації.

 

VI. ВИКОНАННЯ ВИМОГ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНО Ї ІНФОРМАЦІЇ

 

Робота райдержадміністрації у 2016 році була направлена на виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації. Забезпечено проведення перевірок органів місцевого самоврядування та структурних підрозділів райдержадміністрації щодо організації виконання вимог Закону України "Про доступ до публічної інформації".

У райдержадміністрації облік запитів на публічну інформацію здійснюється відповідно до Порядку опрацювання та розгляду запитів щодо надання публічної інформації в апараті Вільнянської райдержадміністрації Запорізької області Відповідальним структурним підрозділом з питань опрацювання та організації розгляду запитів щодо надання публічної інформації визначено загальний відділ апарату райдержадміністрації. Відповідальним працівником загального відділу апарату райдержадміністрації щомісячно проводився моніторинг отриманих запитів, готувався звіт про задоволення запитів на публічну інформацію, який розміщувався на офіційному веб-сайті райдержадміністрації у рубриці "Доступ до публічної інформації",  підрозділ "Звіти про задоволення запитів". Крім того забезпечено оприлюднення нормативно-правових актів у розділі "Нормативно-правова база", підрозділі "обговорення нормативно-правових актів"

 

VII. ОРГАНІЗАЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Робота з кадрами у Вільнянській районній державній адміністрації протягом 2016 року здійснювалась згідно із затвердженим планом роботи з кадрами на 2016 рік, вимогами Законів України „Про місцеві державні адміністрації”, „Про державну службу”, “Про засади запобігання і протидії корупції“, "Про запобігання корупції",  Положенням про роботу з кадрами та чинним трудовим законодавством і була спрямована на забезпечення виконання указів Президента, постанов Кабінету Міністрів, розпорядження голови районної  державної адміністрації від 26.02.2016  № 133 “Про план реалізації завдань Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки, забезпечення в кадровій роботі виконання вимог чинного законодавства з питань державної служби і запобігання корупції в Вільнянській районній державній адміністрації Запорізької області у 2016 році“.

У зв'язку зі вступом в дію з 01 травня 2016 року Закону України від 10.12.2015 № 889-УІІІ "Про державну службу"  районною державною адміністрацією було зроблено першочергові кроки щодо його впровадження. Проведено навчання з керівниками структурних підрозділів та працівниками кадрових служб. Переглянуто положення про структурні підрозділи та посадові інструкції працівників структурних підрозділів райдержадміністрації. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 271 "Про затвердження критеріїв визначення переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування"  визначено перелік посад працівників апарату райдержадміністрації, які виконують функції з обслуговування. Перелік затверджено Міжрегіональним управлінням Нацдержслужби України в Дніпропетровській та Запорізькій областях. Проаналізувавши структуру, розглянувши і вивчивши положення та посадові інструкції працівників, райдержадміністрація дійшла висновку, що в малочисельних та багаточисельних структурних підрозділах відсутні посади працівників, які виконують функції з обслуговування. Посадові обов'язки, характер та обсяг роботи, що виконується працівниками структурних підрозділів, передбачають виконання функцій та завдань, визначених статтею 1 Закону України "Про державну службу", Законом України "Про місцеві державні адміністрації", нормативними документами, які безпосередньо регулюють діяльність структурних підрозділів.

До посадових інструкцій державних службовців внесено розділи  згідно вимог статей 7,8, 62, 64, 65 Закону України "Про державну службу".

Розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.06.2016 № 346 затверджено структуру  і сформовано штатний розпис з урахуванням вимог щодо дотримання співвідношення в райдержадміністрації посад  категорії "Б" до її штатної чисельності не більше ніж 1 до 3  відповідно до статті 6 Закону України "Про державну службу". Зі структури апарату райдержадміністрації виведено сектор контролю. Зі структури райдержадміністрації виведено відділ з питань надання адміністративних послуг; сектор з питань державної реєстрації; відділ житлово-комунального господарства та будівництва; відділ з питань цивільного захисту населення; сектор опіки, піклування та усиновлення служби у справах дітей. Перейменовано структурні підрозділи райдержадміністрації:

відділ містобудування та архітектури на відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства. Збільшено чисельність  відділу на 2 одиниці. Встановлено загальну чисельність відділу – 3 одиниці;

управління агропромислового розвитку райдержадміністрації на відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації. Встановлено граничну чисельність відділу 6 одиниць.

У структурі райдержадміністрації діють: апарат - чисельністю 28 одиниць ( інших працівників -7 ), 2 управління, 6 відділів, служба у справах  дітей - загальною чисельністю 88 одиниць (інших працівників - 2), що разом з апаратом складає 116 одиниць; з них 107 – посади державних службовців.

Відповідно до Наказу Нацдержслужби України  від 06.04.2016 № 72 "Про затвердження Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій "Б" і "В" керівниками структурних підрозділів спільно із відділом кадрової роботи апарату райдержадміністрації розроблено вимоги на кожну посаду державної служби. Вимоги затверджено керівником державної служби-головою районної державної адміністрації.

Відповідно до наказу Нацдержслужби України від 03.03.2016 № 50  розроблено та затверджено 30 вересня 2016 року на загальних зборах працівників Правила внутрішнього службового розпорядку Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області. Всі працівники під підпис ознайомлені з Правилами. Відповідно до статей  57, 58 Закону України "Про державну службу", постанови Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 270 "Про затвердження Порядку надання державним службовцям додаткових оплачуваних відпусток" забезпечено надання державним службовцям основної та додаткової відпусток.

Відповідно до статті 69 Закону України "Про державну службу", наказу Нацдержслужби України "Про затвердження Порядку обліку та роботи з дисциплінарними справами"  утворено дисциплінарну комісію, склад якої затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 03.06.2016 №349 . 

У 2016 році проведено 10 засідань комісії. Розглянуто 4 справи: 3 – щодо неналежного виконання державними службовцями посадових обов"язків, 1- щодо надання недостовірної інформації при поданні декларації про майно, доходи, витрати і зобов"язання фінансового характеру за 2015 рік. За результатами розгляду справ 3 державним службовцям оголошено догану, 1 – закрито дисциплінарне провадження.

З метою забезпечення чинного антикорупційного законодавства 05 вересня 2016 року проведено навчання з керівниками структурних підрозділів, державними реєстраторами, адміністраторами, працівниками кадрових служб структурних підрозділів райдержадміністрації щодо дотримання вимог ЗУ "Про запобігання корупції" та забезпечення електронного декларування майна, доходів, видатків та фінансових зобов'язань декларантів у 2016 році. З цією метою  та відповідно до Порядку застосування ЕЦП, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 №1452 відповідальними фахівцями Акредитованого центру сертифікації ключів (Запорізька філія державного підприємства «Національні інформаційні системи»)  24.03.2016 організовано централізоване отримання державними службовцями в приміщенні РДА електронних ключів. До 31 жовтня 2016 року державні службовці посади, яких віднесено до категорії "Б" надали до Національного агентства по боротьбі з корупцією електронні декларації за 2015 рік. Особлива увага звертається на знання державними службовцями вимог Законів України "Про державну службу", "Про запобігання корупції".

 

Підсумок

На завершення свого виступу хочу сказати про те, що відвертість і конструктивний підхід до вирішення актуальних питань життєдіяльності територіальних громад повинні грунтуватись на баченні перспектив розвитку району, яка є запорукою співпраці усіх його ланок та подальшої розбудови суспільних і соціально – економічних відносин у всіх населених пунктах району.