Апарат райдержадміністрації

Апарат районної державної адміністрації

 1. Організаційний відділ
 2. Відділ кадрової роботи
 3. Юридичний відділ
 4. Загальний відділ
 5. Відділ фінансово-господарського забезпечення
 6. Відділ ведення Державного реєстру виборців
 7. Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю
 8. Провідний інспектор з питань мобілізаційної роботи

Нормативно-правова база

Відповідно до вищезазначених нормативних актів апарат райдержадміністрації здійснює правове, організаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності райдержадміністрації, проведення кадрової роботи,  документообіг та контроль, розгляд звернень громадян, забезпечення мобілізаційної роботи, запобігання та виявлення корупції, доступ до публічної інформації, ведення Державного реєстру виборців, систематичну перевірку виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, взаємодію з органами місцевого самоврядування району.

Апарат відповідно до покладених на нього завдань:

 • опрацьовує документи, що надходять до районної державної адміністрації, готує до них аналітичні, довідкові та інші матеріали, а також проекти доручень голови районної державної адміністрації;
 • здійснює опрацювання проектів розпоряджень; за дорученням голови районної державної адміністрації розробляє проекти розпоряджень з організаційних та кадрових питань;
 • перевіряє за дорученням голови районної державної адміністрації виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації управліннями, відділами та іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, розробляє пропозиції про удосконалення їх діяльності, здійснює контроль за своєчасним поданням ними доповідей, інформації та інших матеріалів щодо виконання актів законодавства, розпоряджень і доручень голови районної державної адміністрації;
 • аналізує за дорученням голови районної державної адміністрації роботу органів місцевого самоврядування у межах і порядку, визначених законодавством, надає методичну та іншу практичну допомогу у поліпшенні організації їх роботи, готує пропозиції про поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування у спільному вирішенні питань економічного, соціального та культурного розвитку відповідних територій;
 • готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних та кадрових питань, що розглядаються головою районної державної адміністрації;
 • опрацьовує і подає голові районної державної адміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням;
 • здійснює організаційне забезпечення засідань колегій, а також нарад, що проводяться головою районної державної адміністрації;
 • організовує особистий прийом громадян і розгляд звернень, що надійшли до районної державної адміністрації, контролює вирішення порушених у них питань, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, розробляє пропозиції, спрямовані на усунення причин, які породжують обґрунтовані скарги і зауваження громадян;
 • аналізує разом із структурними підрозділами районної державної адміністрації соціально-економічне і суспільно-політичне становище на відповідній території, розробляє та вносить голові районної державної адміністрації пропозиції щодо його поліпшення;
 • бере участь у підготовці звітів районної державної адміністрації про виконання програм соціально-економічного і культурного розвитку території, а також про реалізацію повноважень, делегованих відповідною радою;
 • проводить відповідно до затвердженого головою районної державної адміністрацій плану роботу, пов'язану з організацією добору, розстановки, підвищення кваліфікації та заохоченням працівників районної державної адміністрації, веденням обліку кадрів, вживає заходів для поліпшення організації та підвищення ефективності роботи працівників районної державної адміністрації;
 • забезпечує ведення діловодства, дотримання службової таємниці;
 • здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації;
 • виконує інші функції відповідно до законодавства та за дорученням голови районної державної адміністрації.

 

ПОЛОЖЕННЯ про апарат Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області