ДО ВІДОМА ГРОМАДИ ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ!

У рамках повторного проведення процедури громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території для розміщення ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» кар’єру із збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів, яку було розпочато 06.12.2017 року, до райдержадміністрації масово надходили звернення громадян щодо незгоди та заперечень з приводу розміщення ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» каолінового кар’єру та збагачувального комбінату на території Павлівської сільської ради, за межами населених пунктів, з проханням врахувати заперечення та зауваження до детального плану території. Також до райдержадміністрації надійшли звернення громадян і щодо підтримки цього проекту детального плану території.

Враховуючи масовість звернень громадян та суспільний резонанс з приводу детального плану території для розміщення ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» кар’єру із збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів, районна державна адміністрація інформує громадськість про таке.

Конституцією України визначені засади здійснення виконавчої влади на місцевому рівні. Так, виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації (частина перша статті 118 Конституції України). Зазначені конституційні положення конкретизовані у Законі України «Про місцеві державні адміністрації» (далі – Закон). Відповідно до частини другої та третьої статті 1 Закону, місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.

Відповідно до положень статті 19 Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством, а органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Громадські слухання щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні проводяться у відповідності до статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555 (далі – Порядок), у яких чітко визначено підстави та строки для подання пропозицій, коло осіб, які мають право їх подавати, а також данні та обґрунтування, що повинні містити письмові пропозиції.

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та згідно пункту 9 Порядку, пропозиції громадськості мають бути обґрунтовані в межах відповідних законодавчих та нормативно-правових актів, будівельних норм, державних стандартів і правил, та надаються у строки, визначені для проведення процедури громадських слухань.

Разом з тим, вищевказаним Порядком  встановлено процедуру розгляду та врахування пропозицій громадськості. У пункті 11 Порядку зазначено, що пропозиції громадськості розглядаються розробником і замовником містобудівної документації у місячний строк. У разі наявності пропозицій громадськості, рішення про врахування яких розробник і замовник не можуть прийняти самостійно або мають місце спірні питання, приймається рішення щодо утворення погоджувальної комісії (далі – комісія). Пунктом 12 Порядку встановлено, що комісія утворюється за рішенням відповідного органу у тижневий строк після закінчення строку подання пропозицій громадськості, а    у пункті 13 Порядку визначено необхідний склад такої комісії. Пунктом 14 Порядку зазначено, що комісія у двотижневий строк розглядає спірні питання та приймає рішення про врахування або вмотивоване відхилення таких пропозицій.

Враховуючи вищевикладене, районна державна адміністрація наголошує на тому, що пропозиції громадськості, які надійшли у рамках повторного проведення процедури громадських слухань щодо врахування громадських інтересів у проекті детального плану території для розміщення                              ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» кар’єру із збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів, будуть розглянуті відповідно до вимог Порядку проведення громадських слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації на місцевому рівні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року № 555.

Також райдержадміністрація інформує, що, враховуючи масовість звернень громадськості з приводу розміщення ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» каолінового кар’єру та збагачувального комбінату на території Павлівської сільської ради, за межами населених пунктів, та однотипність питань, порушених у них, інформація щодо подальшого розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення ТОВ «БІЛЯЇВСЬКИЙ ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ КОМБІНАТ» кар’єру із збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель та споруд на території Павлівської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населених пунктів, буде періодично висвітлюватися на офіційному веб-сайті Вільнянської районної державної адміністрації – www.vilnyansk-rda.gov.ua .

Разом з тим, заявники можуть отримати відповіді на подані заяви особисто (персонально) за адресою: м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 12, каб.23, загальний відділ апарату райдержадміністрації, з 8-00 до 17-00 години.

 

05.01.2018 Відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства райдержадміністрації