ПРОВЕДЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ ГРОМАДСЬКОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Процес державної реєстрації відокремленого підрозділу громадського об’єднання визначається положеннями Закону України «Про громадські об’єднання» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань». Громадське об’єднання зі статусом юридичної особи може мати відокремлені підрозділи. Відокремлені підрозділи не є юридичними особами (стаття 13 Закону України «Про громадські об’єднання»), крім тих, що зареєстровані до 01 січня.2013 року.

Процедура створення відокремленого підрозділу повинна бути визначена в статуті Організації, підрозділ якої потрібно зареєструвати. Якщо такої процедури не передбачено, необхідно спочатку внести зміни до статуту, а вже потім, наступним етапом, створювати відокремлені підрозділи. Відповідно статті 95 Цивільного кодексу України відокремленими підрозділами можуть бути філії та представництва. Філія Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює всі або частину функцій Організації. Представництво Організації є відокремленим підрозділом, що розташований поза місцезнаходженням Організації та здійснює представництво і захист інтересів Організації. Відокремлені підрозділи утворюються за рішенням відповідного керівного органу громадського об’єднання у порядку, визначеному його статутом. Відповідно пункту 1.8. Вимог щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 05.03.2012 № 368/5, найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ.

Пакет документів для реєстрації відокремленого підрозділу визначений частиною 16 статті 17 Закону "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань" та складається з:

1) заяви про державну реєстрацію створення відокремленого підрозділу юридичної особи (Форма 4, Наказ Мінюсту №3268/5 від 18.11.2016 р.)

2) оригіналу протоколу (нотаріально засвідченої копії) рішення уповноваженого органу управління організації з рішенням про створення відокремленого підрозділу.

За державну реєстрацію відокремленого підрозділу громадського  об'єднання адміністративний збір не справляється.

Створення відокремлених підрозділів громадського об’єднання має певні особливості, а саме:

  • процес створення та припинення діяльності є дещо простішим ніж створення та припинення діяльності самостійного громадського об’єднання;
  • відокремлений підрозділ діє від імені та в інтересах громадського об’єднання, повністю йому підконтрольний та залежить від нього;
  • створення та припинення відокремленого підрозділу здійснюється у державних органах за місцем реєстрації громадського об’єднання;
  • відокремлений підрозділ громадського об’єднання не є самостійною юридичною особою;
  • якщо громадське об’єднання припиняє свою діяльність, то разом з нею припиняється і її відокремлені підрозділи.

Також слід наголосити, що відповідно до статті 19 Закону України «Про громадські об’єднання» громадська організація може мати всеукраїнський статус за наявності у неї відокремлених підрозділів у більшості адміністративно-територіальних одиниць, зазначених у частині другій статті 133 Конституції України, і якщо таке громадське об'єднання підтвердило такий статус у порядку, встановленому Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань". Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновок, що створення відокремлених підрозділів дає змогу представляти громадське об’єднання на території певної адміністративно-територіальної одиниці, проводити роботу по залученню нових членів засобами не забороненими чинним законодавством України, реалізовувати статутні мету та завдання громадського об’єднання у певному населеному пункті.

 

За матеріалами Головного територіального управління юстиції у Запорізькій області