ЗАПРОШУЄМО ДО СПІВПРАЦІ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ПОСЛУГИ З ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ УЧАСНИКАМ АТО

Актуальним питанням у 2018 році залишається психологічна реабілітація учасників АТО.

У минулому році психологічна реабілітація для учасників АТО була призупинена, але постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 №1057 затверджено Порядок проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності (далі – Порядок). 

Психологічна реабілітація учасника АТО організовуватиметься шляхом укладання тристороннього договору між управлінням соціального захисту – суб’єктом надання послуг та учасником АТО. Учасник АТО відповідно до Порядку буде мати змогу обрати суб’єкта надання послуг із психологічної реабілітації із переліку таких суб’єктів, які надіслали на адресу управління свої пропозиції. 

Відповідно до Порядку суб’єктом надання послуг може бути не тільки юридична особа (установа, організація, заклад незалежно від форми власності), а й фізична особа - підприємець, яка відповідає вимогам до суб’єктів, що надають послуги із психологічної реабілітації.

На сьогодні управління не має такого переліку. З метою організації проведення психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції та постраждалих учасників Революції Гідності у 2018 році управління соціального захисту населення Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області оголошує відбір суб’єктів надання послуг із психологічної реабілітації.

Для цього, суб'єкту надання послуг необхідно надати до управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністрації (вул. Бочарова, буд.30, м.Вільнянськ, Запорізька область, 70002, тел. (06143) 4 16 29):

1) підтвердні документи щодо відповідності суб’єкта надання послуг вимогам (наказ Міністерства соціальної політики від 27.04.2018 №598, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 травня 2018 р. за № 554/32006);

2) гарантійний лист про згоду на надання послуг із психологічної реабілітації та готовність до укладення договору із зазначенням:

реквізитів суб’єкта надання послуг (ідентифікаційного коду юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України; юридичної та поштової адреси; електронної адреси; номера телефону/телефаксу; банківських реквізитів для перерахування бюджетних коштів; інформації про наявність офіційного веб-сайту);

місця (адміністративно-територіальної одиниці) надання послуг;

інформації про приміщення, які належать суб’єкту надання послуг або взяті ним в оренду, та в яких будуть надаватися послуги із психологічної реабілітації;

орієнтовних строків початку надання послуг після надходження відповідного запиту від замовника послуг;

 

3) інформацію про умови проживання та харчування (у разі надання послуг із психологічної реабілітації у стаціонарних умовах), а саме:

копії документів про відповідність приміщень і матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, вимогам щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення відповідно до державних будівельних норм, правил і стандартів;

відомості про умови проживання, а саме: площу, умеблювання, наявність побутових приладів та комунальних зручностей (санвузол, електропостачання, теплопостачання (в опалювальний період), холодне та гаряче водопостачання), а також урахування особливостей проживання осіб з інвалідністю (вимоги доступності) та осіб різних статей;

4) перелік послуг із психологічної реабілітації, що можуть надаватися учаснику антитерористичної операції чи постраждалому учаснику Революції Гідності;

5) інформацію про вартість надання послуг із психологічної реабілітації, розрахунок (калькуляцію) реальної вартості послуг із зазначенням вартості усіх складових кожної послуги.

Послуги із психологічної реабілітації можуть надаватися в індивідуальній та груповій формі.

Послуги можуть надаватися короткостроково, періодично, довгостроково відповідно до індивідуального плану.

Строки надання послуг визначаються індивідуально для кожного отримувача послуг з урахуванням його потреб, узгоджуються з отримувачем послуг або його законним представником після комплексного визначення індивідуальних потреб і зазначаються в індивідуальному плані.

У разі надання послуг із психологічної реабілітації без забезпечення харчування та проживання тривалість курсу не перевищує 40 облікових одиниць. Обліковою одиницею виміру обсягу послуг із психологічної реабілітації є 60 хвилин роботи надавача послуг.

У разі проходження психологічної реабілітації у стаціонарних умовах тривалість курсу не перевищує 18 днів.

Мінімальний строк проходження отримувачем послуг психологічної реабілітації без забезпечення харчування та проживання або у стаціонарних умовах не перевищує часу, необхідного для проходження психологічної діагностики, психологічної просвіти та інформування.

Форму, вид та обсяг психологічної реабілітації обирає отримувач послуг або його законний представник.

Послуги із психологічної реабілітації надаються в приміщеннях, які належать суб’єкту надання послуг або орендуються ним, у денний час протягом строку, необхідного для виконання отримувачем послуг завдань із психологічної реабілітації.

Чекаємо пропозицій.

Управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністрації