ЛЕГАЛІЗАЦІЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Легалізація зайнятості населення та заробітної плати - один з важливих факторів соціальної стабільності в суспільстві. Основа соціальної захищеності працівника - офіційне укладання трудових відносин, виплата належної працівникові суми заробітної плати відповідно до чинного законодавства. Адже, заробітна плата - одна з головних економічних категорій, яка поєднує  інтереси працівників, підприємців та держави і, безпосередньо впливає на рівень життя населення.

Виплата зарплати у „конвертах” - тягар сучасності, який несе за собою багато негараздів як країні так і кожному з нас. Нелегальна заробітна плата послаблює соціальний захист працівників, зменшує надходження до бюджетів та державних соціальних фондів.  Без створення належних умов праці для громадян з гідним рівнем її оплати та забезпечення соціальних гарантій працівникам, неможливе стабільне майбутнє УкраїниНеобхідно пам’ятати: ухиляючись від офіційного укладання трудових відносин, виплачуючи заробітну плату «у конвертах» роботодавець фактично позбавляє працівника захисту своїх трудових прав:

- на основну та додаткову відпустки;

- на оплату лікарняного;

- на дотримання встановленої законодавством норми тривалості робочого часу;

- отримання допомоги при травмуванні у разі нещасного випадку на виробництві;

- на гарантії за колективним договором;

- отримання допомоги по безробіттю залежно від страхового стажу та ін.

І головне - через несплату єдиного соціального внеску і податків  наймані працівники втрачають страховий стаж та можливість одержання заробленої пенсії по старості, по інвалідності та в інших випадках, передбачених законодавством, адже пенсію буде призначено тільки з офіційно нарахованої суми заробітної плати, а місцевий бюджет не отримує кошти, які допомагають місту розвиватись і підтримувати  соціальні і культурні програми.

Негативні наслідки нелегалізована зайнятість має і для роботодавця. Відсутність належно оформлених трудових відносин з найманими працівниками призводить до позбавлення:

-  права вимагати виконання роботи належним чином;

- можливості вимагати від найманого працівника дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, режиму роботи;

- можливості притягнути працівника до матеріальної відповідальності;

- можливості застосувати до працівника дисциплінарне стягнення тощо.

У зв'язку з проведенням на території району роботи щодо зниження неформальної зайнятості звертаємо увагу роботодавців району на необхідність легалізації трудових відносин з працівниками шляхом укладення трудових договорів. Роботодавцям на допомогу розміщуємо «Пам’ятку роботодавцям з легалізації трудових відносин».

ПАМ’ЯТКА РОБОТОДАВЦЯМ З ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ТРУДОВИХ ВІДНОСИН

АЛГОРИТМ ДІЙ РОБОТОДАВЦЯ

    1.Укладення трудового договору з працівником. Тобто, роботодавець, приймаючи на роботу працівника, зобов’язаний видати наказ чи розпорядження про прийняття на роботу.

   2.Повідомлення про прийняття працівника на роботу. Тобто, роботодавець повинен забезпечити повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Без такого повідомлення роботодавцеві заборонено допускати працівника до роботи. Функція реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування покладена на Державну фіскальну службу.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

27 грудня 2016 року Президентом України підписано Закон України від 06.12.2016 № 1774-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», який спрямований на підвищення мінімальних державних гарантій в оплаті праці, встановлення в країні дієвого контролю у сфері дотримання законодавства про працю та збільшення надходжень до страхових фондів та державного бюджету. Зокрема, відповідно до змін внесених до ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в об’єднаних територіальних громадах і громадах обласних центрів з’явилися повноваження щодо контролю за дотриманням законодавства про працю, також право здійснювати перевірки як юридичних, так і фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю.  Більше  того,  в разі виявлення порушень законодавства органи виконавчої влади на місцях мають право накладати на порушників суттєві штрафи. До речі, допуск працівника до роботи без офіційного оформлення загрожує роботодавцю штрафом розміром у 17 тис. гривень, а за повторне порушення передбачається накладення штрафу у розмірі до 34 тис. гривень.
Крім адміністративної відповідальності посадових осіб ст. 265 Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України) передбачено, що юридичні та фізичні особи – підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

- фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати (винагороди) без нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та податків - у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (96000 гривень);

- порушення встановлених строків виплати заробітної плати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення (9600 гривень);

- недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

- недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», - у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення.

Порушення інших вимог трудового законодавства, крім передбачених абзацами другим – сьомим частини другої статті 265 КЗпП України, загрожує роботодавцям штрафом у розмірі 3200 гривень. Зазначені штрафи накладаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації