ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Одним із актуальних питань сьогодення є досягнення повної відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади. Це можливо завдяки ефективній реалізації законодавчо закріпленого права на доступ до публічної інформації. Адже право на отримання публічної інформації є конституційним правом будь-якої особи. Право на доступ до інформації гарантується низкою міжнародно-правових актів, серед яких Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права.

В Україні ж основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка вважається публічною, є Закон України «Про доступ до публічної інформації», а також Конституція України та Закон України «Про інформацію». Далеко не кожен громадянин володіє достатнім рівнем правової обізнаності для того, щоб усвідомити весь обсяг своїх прав на доступ до інформації, яка, відповідно до українського законодавства, вважається публічною. Я переконана, що у великої кількості осіб в нашій державі траплялися випадки, коли в тому чи іншому органі, установі та організації їй було відмовлено у наданні інформації за її запитами. Частою є, крім того, відсутність на веб-сайтах в мережі Інтернет публічної інформації, яку розпорядники зобов’язані розміщувати. Тож одне з найактуальніших завдань працівників апарату та структурних підрозділів Вільнянської райдержадміністрації є підвищення правової обізнаності у даному напрямку та забезпечення постійного функціонування системи обліку публічної інформації - наголосила керівник апарату райдержадміністрації Світлана Білоконь. Працівниками загального відділу апарату райдержадміністрації проаналізовано динаміку надходження запитів на інформацію, які надійшли до Вільнянської райдержадміністрації у січні-червні 2018 року в порівняні з аналогічними періодами 2017 та 2016 років. З’ясовано, що загальна кількість запитів на публічну інформації щороку різна, так у досліджуваному періоді у 2016 надійшло 29 запитів на публічну інформацію, у 2017 – 48, а в 2018 – 37. У першому півріччі 2018 року більшість запитів на публічну інформації надійшло від фізичних осіб - 27, від юридичних осіб надійшло 8 запитів та від об’єднань громадян – 2 запити. За формою подання переважає письмова – 27 запитів, в електронному вигляді надійшло 10 запитів на публічну інформацію. Загальним відділом апарату Вільнянської райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації