ОСНОВНА МЕТА-СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ

Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області  створена для надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів, належної реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу".

Приймальня здійснює такі види правової допомоги:

- надання правової інформації;

- надання консультацій і роз'яснень з правових питань;

- складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);

- надання допомоги  в  забезпеченні  доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

Громадську приймальню утворено розпорядженням голови райдержадміністрації, затверджено Положення про порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги. Роботу  Приймальні контролює керівник апарату райдержадміністрації, організаційне забезпечення покладається на начальника юридичного відділу апарату райдержадміністрації. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової  допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Звернення про надання одного з видів правових послуг надсилаються або подаються особами  безпосередньо до Приймальні райдержадміністрації. Питання, з якими звертаються особи, по можливості вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, роз’яснює їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Звернення про надання одного з видів правових послуг надсилаються або подаються особами  безпосередньо до Приймальні райдержадміністрації. Працівники Приймальні, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів визначених правових послуг з питань, що віднесені до їх повноважень, надають такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п'ятнадцяти днів з дня отримання звернення. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівники Приймальні зобов'язані роз'яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги,  розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.

                                                                           

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації