СІМЕЙНЕ ОТОЧЕННЯ – ПРІОРИТЕТНА ФОРМА ВЛАШТУВАННЯ ДЛЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

Стан справ у галузі соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за I  півріччя 2018 року розглянуто під час засідання комісіі з питань захисту прав дитини райдержадміністрації. Як зазначила у своїй доповіді начальник  служби у справах дітей райдержадміністрації Олена Павлюк, станом на 31.12.2017 року  на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебувало 157 дітей-сиріт та  дітей, позбавлених  батьківського  піклування. З  них: 144 дитини  було влаштовано до сімейних форм виховання, що становило 91,72 %. 

Порівняно з 2016 роком, коли з 156 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебували на обліку служби, до сімейних форм виховання було влаштовано 145 дітей ( 92,95%), приріст (зменшення) до попереднього року питомої ваги дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які виховуються у сімейних формах виховання, у загальній кількості дітей даної категорії склав -1,23 відсоткових пункти. Значною мірою зниження показника спричинив тривалий термін перебування на розгляді у суді справи про встановлення батьківства відносно 3 дітей-сиріт. Також на невисокий рейтинговий показник влаштування дітей вплинуло те, що з 10 дітей, які станом на 31.12.2017 року знаходились в закладах, 1 перебував у місцях позбавлення волі, 3  - діти з особливими потребами, 3 - мають тісний контакт з біологічними родичами, 3 – 17-річні діти, які не мали бажання бути влаштованими до сімейних форм виховання. З метою захисту прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, створення умов для реалізації права кожної дитини на виховання в сім‘ї, службою у справах дітей райдержадміністрації протягом І півріччя 2018 року здійснювалась робота щодо розвитку сімейних форм виховання та повернення дітей до біологічних родин. Так, з початку 2018 року 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, було повернуто на вихованням до батьків: 3 – у зв’язку зі встановленням батьківства, 1 – у зв’язку з поверненням матері з місць позбавлення волі. Протягом 2018 року 2 дитини, позбавлені батьківського піклування, та 1 дитина-сирота були влаштовані під опіку родичів чи знайомих, а 1 дитина з особливими потребами – до дитячого будинку сімейного типу. Станом на 01.08.2018 року на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації  перебуває 149 дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування. З  них: 139 дітей  влаштовано до сімейних форм виховання, що становить 93,29 %. Крім того, стосовно 1 дитини-сироти та 1 дитини, позбавленої батьківського піклування, наразі триває процес влаштування під опіку та піклування родичів. Насьогодні 8 дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації, знаходиться в закладах, тому актуальним  залишається питання їх влаштування до сімейних форм виховання. З метою недопущення порушення прав дітей, спеціалістами служби у справах дітей райдержадміністрації, спільно з іншими суб’єктами соціальної роботи, здійснюється нагляд за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, влаштованими до сімейних форм виховання, які проживають на території Вільнянського району Запорізької області. Загалом станом на 01.08.2018 у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях району виховується __32_ дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, та особи із їх числа. В 78 родинах опікунів та піклувальників району проживає 114 підопічних дітей.

 

 Служба у справах дітей райдержадміністрації