СТАН ВИКОНАННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ РАЙОНУ

Станом на 27.08.2018 до загального фонду бюджету району надійшло 84 141,7 тис. грн. власних надходжень, що становить 104,6 % до затвердженого плану на січень-серпень 2018 року. До спеціального фонду бюджету надійшло 9 097,5 тис.грн., що становить 222,3 % планових показників. Станом на 27.08.2018 отримано дотацій та субвенцій з державного бюджету по загальному фонду 223 326,2 тис.грн., що становить 96,4 % до планових показників затверджених на відповідний період. 

Станом на 27.08.2018 використано коштів загального фонду місцевих бюджетів в цілому по району разом з дотаціями та субвенціями з державного бюджету в загальній сумі 315 691,6 тис. грн.,  або 86,6 % плану на  відповідний період  (357 888,3 тис. грн.), з них:

- на соціальні виплати спрямовано  225 522,8 тис. грн.,  в тому числі:

 - заробітна плата з нарахуваннями – 99  755,1 тис. грн.;

  - допомога сім'ям  з  дітьми та на дітей-сиріт – 39 862,5 тис. грн.;

  - пільги і субсидії –  85 905,2  тис. грн.

З загальних видатків використано коштів на:

- освіту – 88 268,5 тис. грн., або 83,0 %  планових призначень на січень – серпень  2018 року  (106 325,5  тис. грн.);

- охорону здоров'я – 32 573,7 тис. грн., або 86,3 % планових призначень на січень – серпень  2018 року (37 747,3 тис. грн.);

- соціальний захист та соціальне забезпечення – 134 009,5 тис. грн., або 93,4 % планових призначень на січень – серпень  2018 року  (143 421,2 тис. грн.);

- культуру – 7 290,5 тис. грн., або  84,4 % планових призначень на  січень – серпень 2018 року  (8 641,0 тис. грн.);

- утримання органів місцевого самоврядування – 19 395,3  тис. грн., або 83,0 % планових призначень на  січень – серпень  2018 року  (23 349,1 тис. грн.);

 За спожиті енергоносії сплачено 10 065,8  тис. грн.

 

Управління фінансів райдержадміністрації