НАЙВАЖЛИВІШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РЕСУРС-ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ

Ринок праці є одним із основних і найскладніших елементів ринкової економіки. Через нього найважливіший національний ресурс – людський капітал – розподіляється за регіонами, галузями і видами виробництва, професіями і підприємствами. Ринок праці дуже чутливий до всіх соціально-економічних процесів, які відбуваються в суспільстві. Саме роботодавці в сучасних умовах є домінуючою силою на ринку праці, вони розвивають економіку, наповнюють бюджет, створюють нові робочі місця.

Про це неодноразово наголошує керівництво та фахівці Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості під час зустрічей з роботодавцями, при проведенні круглих столів, семінарів та інших масових заходів. Взаємодія служби зайнятості з роботодавцями в сучасних умовах – основа позитивного вирішення проблеми зайнятості. Авторитет служби зайнятості у цілому залежить від виконання комплексу заходів, спрямованих на забезпечення активної зайнятості населення та задоволення потреб роботодавців у якісному підборі необхідних кадрів. Тому роботодавці для центру зайнятості є найважливішими партнерами в реалізації державної політики зайнятості населення. Тісна співпраця з роботодавцями сприяє вирішенню основного завдання – працевлаштування незайнятих громадян. Нещодавнім яскравим прикладом співпраці служби зайнятості з роботодавцем стала участь фахівців Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості у серпневій нараді вчителів навчальних закладів району. Фахівець Вільнянської районної філії Запорізького обласного центру зайнятості Жанна Савченко повідомила про різновиди профорієнтаційної роботи для учнівської молоді, педагогічних працівників та батьків. Під час виступу розглядалися питання створення умов для набуття учнями знань та умінь, необхідних для адекватного вибору професії, планування власного професійного шляху, організації у школах профорієнтаційної роботи. Наголошувалося також на реалізації взаємодії навчальних закладів з підприємствами міста за допомогою служби зайнятості. Сьогодні служба зайнятості працює за єдиною інформаційно-аналітичною системою Державної служби зайнятості України, яка спрямована на створення єдиного інформаційного середовища у сфері ринку праці. Державна служба зайнятості уособлює інноваційну модель розвитку соціальної політики України і розглядає соціальний захист не тільки як систему послуг у підборі роботи та виплати допомоги з безробіття, а як систему гідних умов праці та заробітної плати, легальної зайнятості, що забезпечує громадянам соціальні гарантії.

 

Сектор з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю апарату райдержадміністрації