ВІДРОДЖЕННЯ, РОЗВИТОК ТА ДУХОВНЕ ЄДНАННЯ І ВЗАЄМОЗБАГАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ ТА КУЛЬТУР ІНШИХ НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ

В період з 8 по 10 вересня в м.Приморськ Приморського району Запорізької області відбудеться Всеукраїнський фестиваль національних спільнот «Ми - українські - We are Ukrainian». Фестиваль проводиться з метою відродження, розвитку та духовного єднання і взаємозбагачення української національної культури та культур інших національностей, які проживають на території України; зміцнення міжнаціональної злагоди та порозуміння;

збереження зразків етнічної, фольклорної спадщини, як важливого елементу туристичного бізнесу, відродження та популяризація національних традицій і свят; підвищення ролі національної культури у формуванні світогляду та духовності підростаючого покоління; залучення широкої громадської та творчої інтелігенції, налагодження культурних зв’язків, творчої співпраці колективів з різних областей України.