ГРОМАДЯНИ ВСЕ ЧАСТІШІ ВИКОРИСТОВУЮТЬ СВОЄ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Одним із актуальних питань сьогодення є досягнення повної відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади. Це можливо завдяки ефективній реалізації законодавчо закріпленого права на доступ до публічної інформації. Загальним відділом апарату райдержадміністрації проаналізовано динаміку запитів на інформацію, які надійшли до Вільнянської райдержадміністрації з початку 2018 року. Протягом січня – серпня 2018 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 53 запити (39 – письмових, 14 – в електронному вигляді).

За категорією запитувачів 40 запити надійшло від фізичних осіб, 9 запитів – від юридичних осіб, 4 – від об’єднань громадян. 51 запит про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на 2 – надана відмова. На підставі норм частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 2 запити надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації. Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у такому запиті надані роз’яснення щодо права запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області». Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднення інформації здійснюється на офіційному веб-сайті Вільнянської районної державної адміністрації (http://vilnyansk-rda.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii). На сайті наявна рубрика «Доступ до публічної інформації», у якій висвітлюється уся інформація, передбачена Переліком публічної інформації. Питання доступу до публічної інформації обговорюється на оперативних нарадах керівника апарату райдержадміністрації С.В.Білоконь з керівниками секторів та відділів апарату райдержадміністрації. Загальним відділом апарату Вільнянської райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації