ЗМІНИВСЯ ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ РІШЕННЯ ПРО МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ ДЛЯ ЇЇ ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ

При вирішенні питання тимчасового виїзду за кордон необхідно підтвердити місце проживання дитини. Порядок підтвердження врегульований постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року № 620 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 р. №866». Для підтвердження місця проживання дитини під час вирішення питання її тимчасового виїзду за межі України з метою, визначеною частиною п’ятою статті 157 Сімейного кодексу України

(лікування, навчання, участі у змаганнях, фестивалях, наукових виставках, учнівських олімпіадах та конкурсах, оздоровлення та відпочинку дитини за кордоном) той з батьків, з ким проживає дитина, подає до служби у справах дітей за місцем проживання дитини такі документи:
- заяву;

- копію паспорта заявника;

- копію паспорта дитини (за наявності);

- довідку про реєстрацію місця проживання заявника (у випадку якщо в паспорті відсутні дані про реєстрацію місця проживання);

- довідку про реєстрацію місця проживання дитини;

- копію свідоцтва про народження дитини;

- копію рішення суду про розірвання шлюбу (за наявності);

- підтвердження про відправлення рекомендованого листа згідно з вимогами, передбаченим абзацом першим частини п’ятої ст.157 Сімейного кодексу України (за наявності);

- копію документу, виданого лікувально-консультативною комісією лікувально-профілактичної установи, в порядку і за формою, встановленим МОЗ (для тимчасового виїзду дитини з інвалідністю або важкими захворюваннями).

Служба за результатами розгляду вказаних документів, відвідування дитини, проведення бесіди з тим з батьків, хто проживає окремо (у разі можливості), або бесіди з дитиною, що досягла 14 років, готує висновок про підтвердження місця проживання дитини і проект розпорядження про затвердження висновку.

Підставами для відмовив затвердженні висновку є:

- неподання заявником вищевказаних документів;

- наявність рішення суду, в якому визначено місце проживання дитини з іншим із батьків або відкриття провадження у справі за визначенням місця проживання дитини.

Розпорядження про затвердження висновку служби у справах дітей приймає районна держадміністрація, впродовж семи робочих днів з дня подання заяви. Служба у справах дітей в день прийняття розпорядження інформує про нього заявника (по телефону) і того з батьків, який проживає окремо(у разі, якщо місце його проживання відоме), - шляхом надсилання йому копії розпорядження рекомендованим листом. Якщо впродовж десяти робочих днів таке розпорядження не оскаржене, воно набирає законної сили і його копія, завірена в установленому порядку, видається заявникові для пред'явлення при перетині державного кордону України. Розпорядження діє впродовж одного року.