ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ РОБОТИ З РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ ПРО НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Одним із актуальних питань сьогодення є досягнення повної відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади. Це можливо завдяки ефективній реалізації законодавчо закріпленого права на доступ до публічної інформації. Загальним відділом апарату райдержадміністрації проаналізовано динаміку запитів на інформацію, які надійшли до Вільнянської райдержадміністрації з початку 2018 року.

Протягом січня – жовтня 2018 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 65 запитів (44 – письмових, 21 – в електронному вигляді). За категорією запитувачів 46 запитів надійшло від фізичних осіб, 12 запитів – від юридичних осіб, 7 – від об’єднань громадян. 63 запити про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на 2 – надана відмова. На підставі норм частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 2 запити надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації. Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у такому запиті надані роз’яснення щодо права запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області». Нагадуємо, що запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Вільнянська районна державна адміністрація, можна направляти на поштову адресу – вул. Бочарова, буд.12, м. Вільнянськ, 70002. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм, які розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації