ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ У РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом «Про доступ до публічної інформації».

Загальним відділом апарату райдержадміністрації здійснено моніторинг запитів на інформацію, які надійшли до райдержадміністрації з початку 2018 року.

Протягом січня – грудня 2018 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 65 запитів (46 – письмових, 23 – в електронному вигляді). За категорією запитувачів 48 запитів надійшло від фізичних осіб, 14 запитів – від юридичних осіб, 7 – від об’єднань громадян.

67 запитів про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на 2 – надана відмова.

На підставі норм частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 2 запити надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації. Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у такому запиті надані роз’яснення щодо права запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднення інформації здійснюється на офіційному веб-сайті Вільнянської районної державної адміністрації (http://vilnyansk-rda.gov.ua/index.php/dostup-do-publichnoi-informatsii). На сайті наявна рубрика «Доступ до публічної інформації», у якій висвітлюється уся інформація, передбачена Переліком публічної інформації. 

Загальним відділом апарату Вільнянської райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації