ОПРАЦЮВАННЯ ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН – НА ОСОБИСТОМУ КОНТРОЛІ ГОЛОВИ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

В рамках виконання Закону України «Про звернення громадян», відповідно до якого громадяни України мають право звернутися до органів державної влади, місцевого самоврядування, об'єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, засобів масової інформації, посадових осіб відповідно до їх функціональних обов'язків із зауваженнями, скаргами та пропозиціями, що стосуються їх статутної діяльності, заявою або клопотанням щодо реалізації своїх соціально-економічних, політичних та особистих прав і законних інтересів та скаргою про їх порушення, у Вільнянському районі налагоджена практика проведення особистих прийомів громадян керівництвом районної державної адміністрації.

З метою забезпечення реалізації та гарантування конституційного права громадян на звернення до органів державної влади, відповідно до затвердженого графіку 15 січня голова райдержадміністрації Дмитро Іванов провів особистий прийом громадян.

Під час особистого прийому мешканці району звернулися з питаннями різноманітного характеру: житлово-комунального господарства, соціального захисту, функціонування релігійних общин.

За результатами особистого прийому вільнянцям були надані фахові роз’яснення і консультації щодо можливих варіантів вирішення порушених питань. Щодо звернень, які потребували додаткового вивчення, голова надав доручення керівникам структурних підрозділів Вільнянської райдержадміністрації у найближчий термін опрацювати їх та надати пропозиції щодо їх вирішення.

- Звернення громадян, які опрацьовуються районною державною адміністрацією, перебувають на моєму особистому контролі. Надання неоднозначних, необґрунтованих, неповних або формальних відповідей на звернення громадян неприпустимі, - зазначив голова райдержадміністрації.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації