РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ ЗАБЕЗПЕЧЕНО ПРАВО ГРОМАДЯН НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На виконання пункту 10 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» загальним відділом апарату райдержадміністрації проведено аналіз роботи з розгляду запитів про надання публічної інформації за січень 2019 року. Протягом січня 2019 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 6 запитів (6 – письмових). За категорією запитувачів 5 запитів надійшло від фізичних осіб, 1 запит – від юридичних осіб, від об’єднань громадян не надійшло жодного запита.

5 запитів було вчасно задоволено, термін виконання 1 запиту подовжено. З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області». У Вільнянській райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації. 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації