СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ТА ЗАХИСТ ГРОМАДЯН, ЯКІ В СИЛУ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИН НЕ ЗДАТНІ САМОСТІЙНО РЕАЛІЗУВАТИ СВОЇ ПРАВА ТА ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ

На території України діє 38 представництв Благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України»: м.Київ, Харьків, Одеса, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Херсон та інші міста. Благодійною організацією ВБФ «Перетворення України» безкоштовно надається допомога людям, які потрапили в залежність від алкоголю, наркотиків, які опинилися у важкій життєвій ситуації, соціально вразливим громадянам.

Допомога цим людям виражена в наданні першої долікарської санітарної допомоги, даху над головою, одягу, харчів, а також у врегулюванні відносин з правоохоронними органами, сприяння у відновленні документів, створення сім’ї, працевлаштуванні на роботу. Результатом допомоги є набуття людиною навичок, якостей і здібностей, що роблять його особистістю, що позитивно сприймається суспільством.

Організація є некомерційною, позабюджетною, не залежною ні від яких світських, політичних і релігійних структур. Діє на принципах ідеологічної та господарської самостійності. Організація співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, а також громадськими, політичними, релігійними об’єднаннями іншими приватними або юридичними особами, що переслідують творчі для України суспільно корисні цілі соціального, культурного, освітнього чи благодійного характеру.

Метою організації є соціальна підтримка та захист громадян, які в силу життєвих обставин не здатні самостійно реалізувати свої права та законні інтереси, залучення їх в активну соціально-орієнтовану діяльність в рамках програм, що проводиться організацією і пов’язану з їх самореалізацією, морально-етичним вихованням та матеріально-побутовим забезпеченням. Адреса БО ВБФ «Перетворення України»: вул.Антоновича, буд.103 а, оф.146,  м.Київ, 02088. Код ЄДРПОУ 37706346, свід.№1108 від 01.03.2011 , тел. 0-800-50-2020.   

Управління соціального захисту населення райдержадміністра