ПЕСТИЦИДИ ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ

Хімізацію, що інтенсивно розвивається в сільському господарстві, можна оцінювати з двох позицій — як економічно вигідну  і як екологічно небезпечну для навколишнього середовища  і для самої людини. В сучасних умовах більшість сільськогосподарських підприємств застосовують пестициди. Пестициди – це ядохімікати  з різним  ступенем токсичності. 

В зв'язку з цим суб'єкти господарювання, що їх застосовують повинні дотримувати вимоги законодавства у сфері поводження з пестицидами з метою недопущення виникнення отруєнь та захворювань як серед працюючих з пестицидами так і серед населення. Здійснення діяльності щодо транспортування, зберігання та застосування пестицидів регламентується вимогами Закону України «Про пестициди та агрохімікати»  від 02 березня 1995 року  № 86/95-ВР;   Державних санітарних  правил  ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві». Діючим законодавством  передбачено отримання  дозволів на право експлуатації тимчасового аеродрому, на проведення авіахімробіт, на право одержання, зберігання і застосування пестицидів і мінеральних добрив, які видаються  Держпродспоживслужбою. На часі в районі  проводиться щорічне навчання працівників господарств (15.03.2019 - 97 працівників), набір груп триває діяльність яких пов'язана з транспортуванням, зберіганням та застосуванням пестицидів, де детально озвучені вимоги щодо поводження з пестицидами. Обов’язковою умовою являється  – проходження працівниками періодичного медичного огляду.

Інформація щодо зразку заяв та переліку документів, необхідних для отримання вищезазначених дозволів розміщена на сайті Головного управлін-ня Держпродспоживслужби в Запорізькій області (заходимо на сайт---вибираємо управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства--- зразки заяв). 

При облаштуванні витратних складів для зберігання пестицидів необхідно врахувати, що:

- ширина санітарно-захисних зон повинна бути не менше 200 м;

-на території складу пестицидів обладнується спеціальний майданчик і гідроізольовані колодязі-нейтралізатори для скидання і знешкодження забруднених пестицидами стічних і промивних вод;

-майданчик з написом для складування порожньої тари повинен бути огорожений.

Забруднені пестицидами поверхні та ґрунт після проведення вантажно-розвантажувальних робіт, транспортування, перезатарювання і застосування препаратів в складських приміщеннях, а також машини, і апаратура (протруювачі, обприскувачі, сівалки, автонавантажувачі і транспортні засоби), невикористані робочі розчини, непридатні препарати, промивні стічні води, що містять пестициди, і засоби індивідуального захисту підлягають знешкодженню відповідно до Додатків  7, 12 ДСП 8.8.1.2.001-98 «Транспортування, зберігання та застосування пестицидів у народному господарстві».

Господарствами повинні бути укладені договори на видалення рідких знешкоджених відходів та знешкодження та утилізацію тари. Стосовно утилізації тари – договори укладаються з фірмами, які мають ліцензії на проведення  таких видів робіт. 

За матеріалами Вільнянського районного управління Головного управління  Держпродспоживслужби в Запорізькій області