ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ТА БАТЬКІВ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ ПРО РЕАБІЛІТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ

Відповідно до рішень Запорізької обласної ради від 20.12.2018 №34 та №35 комунальну установу «Запорізький обласний центр професійної реабілітації інвалідів» Запорізької обласної ради перейменовано у комунальну установу «Обласний центр комплексної реабілітації осіб з інвалідністю»  Запорізької обласної ради (далі - КУ «ОЦКРОІ» ЗОР), комунальний заклад «Запорізький обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» Запорізької обласної ради перейменовано у комунальний заклад «Запорізький обласний центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю» Запорізької обласної ради (далі –КЗ «ЗОЦКРДІ» ЗОР).

Основними завданнями КЗ «ЗОЦКРДІ» ЗОР є проведення  (надання) комплексу заходів (послуг) з ранньої, соціальної, фізичної, психолого-педагогічної реабілітації відповідно до потреб дитини з інвалідністю. Завданнями КУ «ОЦКРОІ» ЗОР є проведення заходів (надання послуг) з професійної орієнтації, опанування, визначення можливостей осіб з інвалідністю для подальшого професійного навчання та майбутньої трудової діяльності, соціальної, психологічної, психолого-педагогічної, трудової та фізичної реабілітації відповідно до потреб особи. Реабілітаційні послуги надаються установами безоплатно.

Отримання таких послуг проводиться відповідно до Порядку надання окремим категоріям осіб послуг із комплексної реабілітації (абілітації), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. № 80 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 587). Для отримання послуг із комплексної реабілітації (абілітації), зокрема з метою попередження інвалідності, в реабілітаційній установі державної або комунальної форми власності  отримувач або його законний представник подає до управління соціального захисту райдержадміністрації за місцем проживання (перебування) такі документи:

1) заяву про надання послуг із комплексної реабілітації (абілітації);

2) індивідуальну програму реабілітації, видану медико-соціальною експертною комісією, лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу (для дітей з інвалідністю);

3) висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо проходження комплексної реабілітації (абілітації) в установі;

4) паспорт громадянина України, свідоцтво про народження (для дітей з інвалідністю, дітей віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності) або інший документ, що посвідчує особу;

5) документ, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків;

6) документ про освіту (для отримувачів, які потребують професійної реабілітації);

7) виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого (форма № 027/о);

8) довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними особами).

Направлення до реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю здійснюється на підставі рекомендацій індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю.

З інформацією та положеннями  про КУ «ОЦКРОІ» ЗОР та КУ «ЗОЦКРДІ» ЗОР можна ознайомитися на сайті за посиланням:  http://zor.gov.ua/komunalna-vlasnist/komunalna-ustanova-zaporizkyy-oblasnyy-centr-profesiynoyi-reabilitaciyi-invalidiv  та http://zor.gov.ua/komunalna-vlasnist/komunalnyy-zaklad-zaporizkyy-oblasnyy-centr-socialnoyi-reabilitaciyi-ditey.

Осіб з інвалідністю або батьків дітей з інвалідністю, які зацікавились цим питанням запрошуємо до управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністрації Запорізької області за адресою: каб№15, вул.Бочарова буд.30, м.Вільнянськ, Запорізької області.

 

Управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністраці