ПІДСУМКИ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ТА ПАСПОРТИЗАЦІЇ ПАМ’ЯТОК АРХЕОЛОГІЇ ВІЛЬНЯНСЬКОГО РАЙОНУ

Територія Вільнянського району з давніх часів була обжитою, тому є досить насиченою різними археологічними пам’ятками, які датуються різними періодами від епохи палеоліту до середньовіччя. Описи та згадки про окремі археологічні пам’ятки зустрічаються в історичній та мемуарній літературі 16-18 ст. На велику кількість курганів на берегах Дніпра в районі порогів звертали увагу Еріх Ласота, Гійом де Боплан, Василь Федорович Зуєв. Перші розкопки на території Вільнянського району проведені наприкінці 90-х рр. ХІХ ст. Вікентієм В'ячеславовичем Хвойком біля села Петро-Свистунове на могильнику салтівської культури.

Крім того розкопки на території району проводили Дмитро Іванович Яворницький, Яків Павлович Новицький. Протягом 1927-1932 рр. Дніпробудівською історико-археологічною експедицією ВУАН проводилися широкомасштабні роботи по вивченню території. В подальші роки археологічні дослідження на території району проводили такі видатні українські археологи Олександр Всеволодович Бодянський та Віталій Васильович Отрощенко. За результатами роботи археологічних експедицій були виявлені та дослідженні стоянки, поселення та кургани епохи неоліту – ранньої залізної доби. Протягом 1978 – 1983 років було досліджено 30 курганів з 3-х могильників, в яких знайдено 125 поховань різних епох та два святилища епохи бронзи та скіфського часу. В похованнях знайдені мідний котел, ліпний посуд, залізні ножі, кинджали, наконечники списа та стріл, бронзове дзеркало. Крім того, в одному з поховань в 1979 році виявлено кам’яну статую скіфського часу присвячену культу пращурів. Її особливість в тому, що це перша віднайдена статуя такого типу скіфського періоду в цій частині Придніпров’я. В той же час залишаються проблеми в збереженні пам’яток культурної спадщини: вони піддаються грабіжницьким розкопкам, знищуються під час активної сільськогосподарської діяльності. Тож їх збереження необхідне для майбутніх нащадків, адже є важливим джерелом в дослідженні нашого краю та руйнують велику кількість міфів наприклад про дике, незаселене поле.

Протягом останніх 3 років на території Вільнянського району проводиться інвентаризація та паспортизація об’єктів археологічної спадщини. Відповідна робота проводиться комунальним закладом «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» Запорізької обласної ради за підтримки Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та відділу культури і туризму Вільнянської райдержадміністрації. Фінансувалася зазначена діяльність за рахунок районного бюджету на територіях Антонівської сільської ради та Петро-Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади та за рахунок коштів обласного бюджету КЗ «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» ЗОР на території Московської сільської ради. Під час проведення паспортизації виявлено додаткові об’єкти, які раніше не перебували на обліку. Так, курганний могильник (охоронний № 1861) під час інвентаризації у 2010 році виявлено 2 кургани, у 2018 році виявлено один насип. На полі, де знаходиться курганний могильник (охоронний № 1410) виявлено додатково два насипи, які раніше не знаходилися на обліку. Курганний могильник (охоронний № 1864), що неподалік від села Ясинувате, частково досліджений в 1980-х роках. Тоді було досліджено 14 насипів, в яких виявлено 51 поховання. П’ять курганів споруджено в епоху бронзи, вісім – в скіфські часи і 1 – в часи середньовіччя. Крім того, на поверхні кургану № 1 зафіксовані уламки каміння зі зруйнованою оранкою крепіди. Серед них виділяється менгіроподібний уламок довжиною біля 1 метра, який має слабкі сліди обробки.

Інвентаризація та паспортизація проводилася протягом 2016-2018 років на території Антонівської, Московської сільських рад та Петро-Михайлівської сільської об’єднаної територіальної громади. Обстежено та складено документацію на 31 пам’ятку археології (73 внутрішньокомплексних), а саме: 12 розташовано на території Петро-Михайлівській сільської об’єднаної територіальної громади, 11 - на території Антонівської сільської ради та 8 - Московської сільської ради. З них на сьогоднішній день піддаються сільськогосподарській обробці більша частина пам’яток археології – 19 пам’яток (37внутрішньокомплексних одиниць), а саме:на території Петро-Михайлівської сільської ОТГ - 5 (6 внутрішньокомплексних одиниць), Московської сільради - 6 (14 внутрішньокомплексних одиниць), Антонівської сільради - 10 (17 внутрішньокомплексних одиниць).

Окремо слід відзначити роботу фахівців відділу культури і туризму Вільнянської райдержадміністрації та комунальної установи «Вільнянський районний краєзнавчий музей» щодо збереження археологічної спадщини, проводиться робота з фермерами щодо запобігання знищення пам’яток та встановлення тимчасових інформаційних знаків на пам’ятках археології. Інвентаризація та паспортизація пам’яток з метою подальшого включення до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, є необхідною та важливою роботою для збереження культурної спадщини.

За результатами проведеної паспортизації та інвентаризації пам’яток археології Вільнянського району рішенням Консультативної ради з питань охорони культурної спадщини Департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької облдержадміністрації від 26 лютого 2019 року запропоновано занести зазначені пам’ятки до Державного реєстру нерухомих пам’яток України за видом археологія та категорією місцевого значення. Окремо слід наголосити на значних перспективах продовження роботи з захисту та збереження об’єктів археологічної спадщини Вільнянського району в поточному та подальших роках. В першу чергу, слід відзначити, що рішенням Запорізької обласної ради від 14.03.2019 № 36 прийнято Програму збереження і використання об’єктів культурної спадщини Запорізької області на 2019-2023 роки, в рамках якої в 2019 році виділено кошти на інвентаризацію, паспортизацію 141 пам’ятки археології Вільнянського району та виготовлення на них науково-проектної документації щодо визначення меж територій пам’яток та їх охоронних зон.

Зазначені заходи є необхідною передумовою подальшого збереження археологічних пам’яток Вільнянського району. 

Відділ культури і туризму райдержадміністрації /за матеріалами Департаменту культури, туризму, національностей та релігій облдержадміністрації та комунального закладу «Запорізький обласний центр охорони культурної спадщини» Запорізької обласної ради/