МІЖ ВІЛЬНЯНСЬКОЮ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЄЮ, РАЙОННОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ РОБОТОДАВЦІВ ТА СПІЛЬНИМ ПРЕДСТАВНИЦЬКИМ ОРГАНОМ ПРОФСПІЛОК УКЛАДЕНО ТЕРИТОРІАЛЬНУ УГОДУ

Територіальна Угода (далі - Угода) укладена Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Вільнянською районною організацією роботодавців та спільним представницьким органом профспілок (далі - Сторонами) згідно з Конституцією України, Законом України «Про колективні договори і угоди», Закону України «Про соціальний діалог в Україні» з метою створення кращих умов для збереження, відтворення і розвитку трудового та людського потенціалу району, спрямована на удосконалення на договірній основі економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики на партнерських засадах.

Сторони визнають Угоду як правовий акт соціального діалогу, який визначає узгоджені норми діяльності Сторін щодо соціально-економічного розвитку району, удосконалення соціально-трудових відносин, забезпечення продуктивної зайнятості, справедливої оцінки і оплати праці, охорони праці та реалізації трудових, соціально-економічних прав і гарантій працюючих та всього населення району.

Сторони визнають повноваження кожної зі Сторін і зобов’язуються в співпраці дотримуватися принципів соціального партнерства: взаємоповаги до інтересів партнерів, паритетності представництва, рівноправності сторін, взаємної відповідальності. Прийняті Сторонами норми, домовленості, зобов’язання є обов’язковими для виконання.  

Сторони сприяють реалізації норм галузевих угод, укладанню та виконанню колективних договорів на підприємствах, в організаціях, установах усіх галузей економіки регіону та малого, середнього бізнесу.

Норми Угоди, економічні, трудові, соціальні права та гарантії, які вона містить, не повинні бути нижчими за визначені законодавством України, а виходячи з можливостей району, можуть покращувати порівняно з чинним законодавством становище працівників. Умови Угоди обов’язково застосовуються як мінімальні під час укладання колективних договорів.

Сторони домовилися під час дії Угоди проводити моніторинг виконання діючого законодавства України з питань, що регулюються Угодою, сприяти реалізації законодавчих і договірних прав і гарантій населення району та  формувати пропозиції з удосконалення положень законодавства, виходячи з практики застосування.

Угода укладена на 2019 – 2021 роки. Набирає чинності з дня підписання і діє  до   укладання    нової    або    перегляду    цієї   Угоди.  У період  дії   Угоди

Сторони можуть, за взаємною домовленістю, вносити до неї зміни і доповнення.

ТЕРИТОРІАЛЬНА угода між Вільнянською районною державною адміністрацією Запорізької області, Вільнянською районною організацією роботодавців та спільним представницьким органом профспілок  на 2019− 2021 роки

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації