ОГОЛОШЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ З ВИЗНАЧЕННЯ ПРОЄКТІВ, РОЗРОБЛЕНИХ ІНСТИТУТАМИ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Управління соціального захисту населення Вільнянської районної державної адміністрації оголошує конкурс з визначення програм (проєктів, заходів) розроблених інститутами громадянського суспільства, що вирішують соціальні проблеми ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх подолати самостійно, для виконання (реалізації) яких у 2019 році надається фінансова підтримка за рахунок коштів районного бюджету.

Конкурс проводиться в рамках виконання районної Програми підтримки громадської організації «Вільнянська районна спілка воїнів АТО (ООС) на 2019 рік», затвердженої рішенням Вільнянської районної ради від 21.12.2018 № 44 (зі змінами).

Конкурс проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проєктів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 № 1049 (далі – Порядок проведення конкурсу).

Мета конкурсу – залучення інститутів громадянського суспільства до розв’язання соціальних проблем найбільш незахищених верств населення Вільнянського районну із числа ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах.

Районний рівень виконання (реалізації) проекту – провадження проєктної діяльності у районні.

Проєкти для участі у конкурсі можуть подавати інститути громадянського суспільства, які є юридичними особами, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу.

Проєкти, що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію пріоритетних завдань щодо:

підвищення ролі ветеранських організацій у громадсько-політичному житті районі;

покращення співпраці ветеранських організацій з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та громадськими організаціями в питаннях всебічного захисту законних прав, соціальних, економічних, вікових та інших інтересів їх членів;

залучення ветеранських організацій до підготовки та реалізації заходів спрямованих на соціальний захист ветеранів, громадян похилого віку, патріотичне виховання молоді, забезпечення спадкоємності поколінь;

розширення співпраці ветеранських організацій з підприємствами, установами організаціями з метою більш ефективного використання місцевих можливостей і резервів для підвищення рівня життєзабезпечення літніх людей;

розширення взаємодії ветеранських організацій з установами освіти та культури з метою покращення патріотичного виховання молоді на бойових і трудових традиціях старшого покоління.

 • підтримки волонтерського руху в реалізації соціальної політики в районі;
 • забезпечення якісної взаємодії суб’єктів надання соціальних послуг державного та недержавного секторів на розв’язання проблем осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

Проєкти можуть включати такі види діяльності (бажано не обмежуватись одним видом діяльності):

 • соціальна та психологічна підтримка, надання реабілітаційних послуг, волонтерської та соціальної допомоги;
 • допомога у зміцненні/відновленні родинних і суспільно-корисних зв’язків;
 • розвиток міжсекторальної співпраці з органами місцевої виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, спрямованої на розв’язання проблем осіб, сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах;
 • сприяння в отриманні безоплатної правової допомоги;
 • проведення семінарів, тренінгів, круглих столів, навчальних і просвітницьких заходів, спрямованих на покращення життєдіяльності ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, інших соціальних груп населення, що перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть їх самостійно подолати.

У рамках проведення конкурсу не можуть бути підтримані проєкти, які:

 • спрямовані на отримання прибутку;
 • спрямовані на підтримку політичної партії;
 • не передбачають районного рівня реалізації.
 • Надання фінансової підтримки здійснюється в межах асигнувань, передбачених в районному бюджеті на 2019 рік.

Граничний обсяг фінансування за рахунок бюджетних коштів проєктів, що подаються для участі у конкурсі (загальний фонд конкурсу) становить 101,8 тис. грн. із них:

 • на вшанування пам’яті загиблих учасників АТО (ООС) та підвищення рівня патріотизму серед громадян – 6,0 тис.грн.;
 • на забезпечення створення належних умов для здійснення статутної діяльності ГО «Вільнянська районна спілка воїнів АТО (ООС)» - 46,082 тис.грн.;
 • на забезпечення виготовлення інформаційно-пропагандистської, культурно-виховної печатної продукції та її розповсюдження-1,368 тис.грн.;
 • на висвітлення позитивних сторін життєдіяльності ГО «Вільнянська районна спілка воїнів АТО (ООС)» у засобах масової інформації-3,0 тис.грн.;
 • на забезпечення безпеки діяльності громадської організації -9,350 тис.грн.;
 • на відзначення постійно діючого активу – 36,0 тис. грн.;

За рахунок бюджетних коштів може бути профінансовано не більше як 85% вартості проєкту. Решта 15 % необхідного обсягу фінансування проєкту, мають бути забезпечені інститутами громадянського суспільства у вигляді матеріальних чи нематеріальних ресурсів, у тому числі як оплата вартості приміщення, техніки, обладнання, проїзду.

Для участі в конкурсі необхідно подати такі документи:

 1. заяву про участь у конкурсі за формою згідно з додатком 1;
 2. копії свідоцтва про реєстрацію інституту громадянського суспільства, статуту (положення), скріплені його печаткою (у разі наявності);
 3. копію документа, виданого територіальним органом ДФС не раніше ніж за 30 днів до дати оголошення проведення конкурсу, що підтверджує включення (на момент подання конкурсної документації) інституту громадянського суспільства до Реєстру неприбуткових установ та організацій;
 4. опис та кошторис витрат, необхідних для виконання (реалізації) проєкту, заходу за рахунок коштів районного бюджету за формою згідно з додатком 2;
 5. листи-підтвердження органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, наукових установ, інститутів громадянського суспільства, інших установ та організацій (в разі їх залучення до виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу);
 6. інформацію про діяльність учасника конкурсу, зокрема про досвід виконання (реалізації) програми (проєкту, заходу) протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування інституту громадянського суспільства, його матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення за формою згідно з додатком 3.

Конкурсна пропозиція складається українською мовою.

Проєкти, що подаються для участі у конкурсі повинні бути розраховані не більше ніж на один бюджетний рік.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься у конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсні пропозиції подаються управлінню соціального захисту населення Вільнянської районної державної адміністрації у друкованій та електронній формі (1 компакт-диск з розбірливо написаною на ярлику назвою учасника конкурсу).

Усі документи, що складають друкований варіант конкурсної пропозиції, мають бути подані в папці, прошнуровані та пронумеровані, укомплектовані відповідно до зазначеного вище переліку документів.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються з 22 липня по 20 серпня 2019 року включно, щоденно, крім суботи, неділі та святкових днів (понеділок – четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 15.45, перерва з 12.00 до 12.45), за адресою: м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 30 (кабінет №11).

Конкурсні пропозиції, надіслані факсом або електронною поштою, не розглядатимуться.

До участі у конкурсі не допускаються інститути громадянського суспільства у разі, коли:

 • інформація, зазначена в конкурсній пропозиції, не відповідає інформації про інститут громадянського суспільства, що міститься у відкритих державних реєстрах;
 • інститут громадянського суспільства не є юридичною особою, зареєстрованою в установленому порядку, або було зареєстроване пізніше ніж за два роки до оголошення проведення конкурсу;
 • інститут громадянського суспільства відмовився від участі в конкурсі шляхом надсилання управлінню соціального захисту населення Вільнянської районної державної адміністрації офіційного листа;
 • інститут громадянського суспільства перебуває у стадії припинення;
 • конкурсну пропозицію подано після закінчення встановленого строку подання конкурсних пропозицій та/або не в повному обсязі;
 • установлено факт порушення інститутом громадянського суспільства вимог бюджетного законодавства у попередніх двох бюджетних періодах.

Конкурс проводиться шляхом оцінювання поданих пропозицій інститутами громадянського суспільства відповідно до пунктів 15-17 Порядку проведення конкурсу.

  

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації