СПРИЯННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ, СВОБОД ТА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯН

Важливе значення правової освіти в сучасному суспільстві зумовлюється тим, що право регулює найважливіші відносини між громадянами, установами, підприємствами та організаціями тощо, нерідко визначає поведінку особи в тій чи іншій ситуації. Обізнаність у праві є виявом елементу загальної культури людини, сприяє кращому використанню та захисту кожним своїх прав тощо.

09 липня 2011 року набрав чинності Закон України «Про безоплатну правову допомогу», який став правовою базою та визначив механізм для реалізації закріпленого статтею 59 Конституції України права кожного громадянина на правову допомогу, зокрема, у випадках, коли вона відповідно до закону повинна надаватись безоплатно визначає порядок і підстави надання безоплатної правової допомоги, види безоплатної правової допомоги,  суб’єктів її надання, державні гарантії щодо надання безоплатної правової допомоги, повноваження органів виконавчої влади у цій сфері, порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з питань надання безоплатної правової допомоги.

Отримати безоплатну первинну правову допомогу  має право не лише громадяни України, а й іноземні громадяни, особи без громадянства, біженці, тобто усі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Основною метою діяльності громадської приймальні Вільнянської районної державної адміністрації  є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України "Про безоплатну правову допомогу". Виконуючи основні завдання, покладені на діяльність громадської приймальні, яка функціонує при райдержадміністрації,  відповідно до затвердженого графіку роботи, відповідальними фахівцями безкоштовно надаються консультації з правових питань.

Громадська  приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги діє на підставі Положення про порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги Вільнянської районної державної адміністрації Запорізької області, затвердженого розпорядженням голови райдержадміністрації від 05.05.2014 №176, яке зареєстровано в Вільнянському районному управлінні юстиції Запорізької області 14 травня 2014 за № 4/316. Питання, з якими звертаються особи, по можливості вирішуються під час прийому в день їх звернення. 

Юридичний відділ апарату райдержадміністрації