ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА З ПИТАНЬ З ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ НА ІНФОРМАЦІЮ У РАЙОННІЙ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ

Публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених Законом «Про доступ до публічної інформації».

Загальним відділом апарату райдержадміністрації здійснено моніторинг запитів на інформацію, які надійшли до райдержадміністрації з початку 2018 року.

Протягом січня – липня 2019 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 24 запита (18 – письмових, 6 – в електронному вигляді). За категорією запитувачів: 14 запитів надійшло від фізичних осіб, 8 запитів – від юридичних осіб, 2 запита – від об’єднань громадян.

Усі запити було вчасно задоволено.

З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області».

Відповідно до статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» оприлюднення інформації здійснюється на офіційному веб-сайті Вільнянської районної державної адміністрації (http://vilnyansk-rda.gov.ua/index.php). На сайті наявна рубрика «Доступ до публічної інформації», у якій висвітлюється уся інформація, передбачена Переліком
публічної інформації. 

У Вільнянській райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

Нагадуємо, що запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Вільнянська районна державна адміністрація, можна направляти на поштову адресу – вул. Бочарова, буд.12, м. Вільнянськ, 70002.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації