ПРАВОВА ІНФОРМОВАНІСТЬ СУСПІЛЬСТВА ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ

Право на інформацію є одним із найважливіших прав людини і громадянина. Реалізація цього права та забезпечення вільного доступу до інформації має надзвичайно велике суспільне значення, оскільки забезпечує не тільки формальну, а й реальну участь громадян у житті держави. Основоположний принцип права громадян на інформацію отримав своє закріплення в найважливіших міжнародно-правових документах.

Статтею 19 Загальної декларації прав людини проголошено основне інформаційне право громадян – право вільно шукати, одержувати і поширювати інформацію будь-якими засобами й незалежно від державних кордонів.

З метою сприяння правової інформованості населення Запорізького регіону Вільнянський район відвідав регіональний координатор Уповноваженого Верховної ради України з прав людини Сергій Бізденежний, який виступив з лекцією "Дискримінація: поняття, форми".

Учасників заходу було поінформовано про функції Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в контексті здійснення контролю за дотриманням чинного законодавства України, зокрема щодо випадків дискримінації у різних сферах соціальних відносин; термінів надання відповідей на звернення громадян, відповідно до основних положень Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації". 

 

Організаційний відділ апарату райдержадміністрації