В РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ РОБОТИ З РОЗГЛЯДУ ЗАПИТІВ ПРО НАДАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

На виконання пункту 10 статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» загальним відділом апарату райдержадміністрації проведено аналіз роботи з розгляду запитів про надання публічної інформації за підсумками 2019 року. Протягом січня – грудня 2019 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 47 запитів (34 – письмових, 13 – в електронному вигляді). За категорією запитувачів: 31 запит надійшов від фізичних осіб, 14 запитів – від юридичних осіб, 2 запита – від об’єднань громадян.

У запитах ставились питання про надання доступу до такої інформації:  про надання належним чином завірених копій документів; про надання для ознайомлення та фото- й відеофіксації генеральний план сіл Павлівської ОТГ;  про надання інформації щодо наявності вільної земельної ділянки у с.Біляївка площею до 2га, а також графічних матеріалів, на яких зазначено місце розташування даної земельної ділянки; - про надання інформації щодо переліку сільгосппідприємств Вільнянського району; про надання інформації про кількість українців, похованих за кошти місцевих бюджетів у період з 2017 до 2019 рік; про надання копій розпоряджень про створення робочих груп з підтримки та впровадження заходів з добровільного об’єднання територіальних громад, копій протоколів за результатами засідань цих робочих груп; про використання коштів на реалізацію заходів з протидії торгівлі людьми тощо.

41 запит про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на 6 – надана відмова. Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у запитах, в яких надано відмову, надані роз’яснення щодо права запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного вебсайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області».

Серед пріоритетних напрямків роботи керівництво райдержадміністрації у 2019 році визначило реалізацію норм законодавства, спрямованих на безперешкодний доступ до інформації запитувачів та безумовне забезпечення права доступу до публічної інформації її розпорядниками.

У Вільнянській райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

Нагадуємо, що запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Вільнянська районна державна адміністрація, можна направляти на поштову адресу – вул. Бочарова, буд.12, м. Вільнянськ, 70002.

Загальний відділ апарату райдержадміінстрації