ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ У ВІЛЬНЯНСЬКІЙ РАЙДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Одним із актуальних питань сьогодення є досягнення повної відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади. Це можливо завдяки ефективній реалізації законодавчо закріпленого права на доступ до публічної інформації.

З метою забезпечення відповідності інформаційного наповнення офіційного веб-сайту райдержадміністрації нормам чинного законодавства, а також доступу громадськості до публічної інформації, що знаходиться у володінні Вільнянської райдержадміністрації 19 січня 2018 року видано розпорядження голови райдержадміністрації №35 «Про затвердження Переліку публічної інформації, що підлягає оприлюдненню Вільнянською райдержадміністрацією Запорізької області».

Загальним відділом апарату райдержадміністрації проаналізовано динаміку запитів на інформацію, які надійшли до Вільнянської райдержадміністрації у січні 2018 році.

З початку року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 9 запитів (5 – письмових, 4 – в електронному вигляді). За категорією запитувачів 7 запитів надійшло від фізичних осіб, 2 запита – від юридичних осіб, від об’єднань громадян не надійшло жодного запита.

Відповіді на запити надано в установлений законодавством строк.

Нагадуємо, що запити на публічну інформацію, розпорядником якої є Вільнянська районна державна адміністрація, можна направляти на поштову адресу – вул. Бочарова, буд.12, м. Вільнянськ, 70002. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм, які розміщено на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

У Вільнянській райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

 

06.02.2018 Загальний відділ апарату райдержадміністрації