ЗМІНЕНО ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ НА РЕАБІЛІТАЦІЮ ДІТЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.2021 №30 внесено зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2020 №309. Цим Порядком визначається механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Реабілітація дітей з інвалідністю”. Основні зміни:

 Для забезпечення дитини реабілітаційними послугами заява разом з необхідними документами з 1 січня 2021 р. приймається місцевими органами за місцем реєстрації дитини лише у разі надсилання їх поштою або в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний веб-портал електронних послуг.

Заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами приймається також уповноваженими посадовими особами виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади (далі - посадові особи виконавчого органу) та адміністраторами центру надання адміністративних послуг, які передають їх протягом трьох робочих днів з дати надходження відповідному місцевому органу. У разі відсутності уповноваженої посадової особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або адміністратора центру надання адміністративних послуг заява разом з необхідними документами для забезпечення дитини реабілітаційними послугами подається до місцевих органів.

З 1 березня 2021 р. заяви разом з необхідними документами приймаються посадовими особами виконавчого органу або адміністраторами центру надання адміністративних послуг виключно після формування електронної справи.

Реєстрація заяв, а також визначення черговості надання реабілітаційних послуг проводиться в порядку надходження заяв.

Першочергово реабілітаційними послугами забезпечуються відповідно до поданих заяв діти, які не були забезпечені ними в попередньому бюджетному році внаслідок відсутності бюджетних коштів або у зв’язку з довготривалою хворобою дитини.

Якщо під час перебування на обліку закінчується строк дії індивідуальної програми реабілітації, така програма підлягає перегляду. Дитина, батьки чи законний представник якої були письмово повідомлені про закінчення строку дії індивідуальної програми реабілітації, але протягом трьох місяців з дня закінчення її строку дії не подали переглянутої індивідуальної програми реабілітації, знімається з обліку.

Якщо реабілітаційних послуг потребують одночасно двоє і більше дітей з однієї сім’ї, супроводжуючою особою може бути також другий із їх батьків, законних представників, один із близьких родичів (повнолітні брат або сестра, бабуся, дідусь, дядько, тітка) за наявності письмового підтвердження про це одного з батьків або законного представника.

Місцевий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку надання реабілітаційних послуг у реабілітаційній установі у порядку черговості та в межах кошторисного призначення укладає двосторонній договір з реабілітаційною установою. Копія договору надається одному з батьків дитини чи її законному представнику або супроводжуючій особі.

Гранична вартість реабілітаційних послуг не змінилася, на рік для однієї дитини, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I та II ступеня, не може перевищувати 16 тис. гривень, III ступеня - 25 тис. гривень.

Гранична вартість реабілітаційних послуг на рік для однієї дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, яка відповідно до індивідуальної програми реабілітації за більшістю основних категорій життєдіяльності має обмеження I, II, III ступеня, збільшується на 50 відсотків для кожного ступеня.

Реабілітаційними послугами в межах їх граничної вартості одна дитина може бути забезпечена декілька разів протягом бюджетного року.

Зацікавленим батькам (законним представникам) необхідно ознайомитися з  «Переліком реабілітаційних установ,  закладів охорони здоров’я», який розміщений на сайті Мінсоцполітики за посиланням: https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/reabilitaciya-ditej/perelik-reabilitacijnih-ustanov

або в управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністрації Запорізької області  (далі-управління) за адресою: каб.№15, вул.Бочарова, буд. 30, м.Вільнянськ, Запорізька область, 70002.

Наступний крок – подання заяви разом з копією таких наступних документів (із пред’явленням оригіналів):

  • паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу одного з батьків дитини, супроводжуючої особи або її законного представника;
  • свідоцтва про народження дитини або паспорта громадянина України, що посвідчує особу дитини;
  • індивідуальної програми реабілітації, що видана лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу;
  • виписки з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою, затвердженою МОЗ;
  • документа, який підтверджує статус дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування (для дитини-сироти/дитини, позбавленої батьківського піклування);
  • одного з передбаченихПодатковим кодексом України документів з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків дитини, одного з її батьків (законного представника), супроводжуючої особи (не подається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають про це відмітку в паспорті громадянина України).

У разі отримання від реабілітаційної установи, вибраної одним із батьків дитини чи її законним представником, обґрунтованої відмови від здійснення реабілітаційних заходів у такій реабілітаційній установі місцевий орган соціального захисту інформує про це одного з батьків дитини чи її законного представника та пропонує вибрати іншу реабілітаційну установу.

         У 2020 році послуги з реабілітації  коштом державного бюджету отримали 8 дітей з інвалідністю Вільнянського району, із них 3 дитини з І ступенем обмеження, 1 дитина з ІІ ступенем обмеження та  4 дитини з ІІІ ступенем обмеження.  На 2021 рік для дітей Вільнянського району за програмою 2507100 «Реабілітація дітей з інвалідністю» виділено 98 тис.грн. (приблизно на 6 дітей). 

 

Інформація про кількість зареєстрованих заяв і черговість надання реабілітаційних послуг станом на 01.02.2021 року

 

№ п/п

Реєстраційний номер заяви

Дата реєстрації заяви

Відомості про результати її розгляду (дата направлення дитини до реабілітаційної установи,  обгрунтована відмова від реабілітаційних послуг, зміна черговості тощо)

Назва реабілітаційної установи

Строки надання реабілітаційних послуг

1

0319/06

27.01.2021

29.01.2021 року направлено лист за №06-20/0184 до реабілітаційної установи  щодо підтвердження строків проведення та вартості реабілітаційних послуг, готовності укласти договір

Комунальний заклад вищої освіти "Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія" Запорізької обласної ради

 

В роботі, відповідь від реабілітаційної установи  не отримано

 

Управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністрації