ПРО ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ПРОЕКТІВ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ, ЯКІ МОЖУТЬ РЕАЛІЗУВАТИСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ОТРИМАНИХ ВІД ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Відповідно до Плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2014 року №385, передбачено фінансування програм (проектів) регіонального розвитку, які мають інвестиційну та розвиткову спрямованість, а саме: 

  • «Інноваційна економіка та інвестиції»
  • «Сільський розвиток»
  • «Розвиток людського потенціалу»
  • «Розвиток туризму»
  • «Загальноукраїнська солідарність»

Загальний обсяг фінансування Програми підтримки секторальної політики – 55 млн. євро, з яких 50 млн. євро – бюджетна підтримка та 5 млн. євро – додаткова підтримка.

У конкурсному відборі можуть взяти участь проекти, які відповідають завданням Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року, плану заходів з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку та програмам регіонального розвитку, схваленим постановою Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 2015 року №821.

Конкурсний відбір проектів, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, здійснюється відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року №827.

Замовником проекту виступає центральний або місцевий орган виконавчої влади, державна, комунальна установа чи організація. Визначається ініціатором проекту та відповідає за підготовку і реалізацію такого проекту, виконання функцій замовника будівництва.

Ініціатором проекту виступає центральний орган виконавчої влади, до  компетенції яких належить реалізація державної політики у відповідній сфері чи регіоні. Він звертається до Мінрегіону із заявкою на участь у конкурсному відборі проектів та здійснює моніторинг реалізації проекту.

Враховуючи важливість реалізації програм і проектів регіонального розвитку, які мають на меті сприяти підвищенню конкурентоспроможності та єдності регіонів, у тому числі створенню додаткових постійних робочих місць, збільшенню частки інноваційної продукції у загальному обсязі промислової продукції регіону, підвищенню продуктивності праці та виробництва, енергоефективності та ресурсоефективності, підвищенню якості послуг та стандартів життя населення, пропонуємо розглянути можливість участі у наступному етапі конкурсного відбору проектів регіонального розвитку, які можуть реалізуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу. Інформацію про конкурсний відбір та порядок подання відповідних проектів можна знайти на офіційному сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України за посиланням http://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/regional-dev/derzhavna-rehional-na-polityka/derzhavniy-fond-regionalnogo-rozvitku/sektoralna-byudzhetna-pidtrimka-yes/

Відділ економічного розвитку і торгівлі райдержадміністрації