ГРОМАДЯНИ АКТИВНО ВИКОРИСТОВУЮТЬ СВОЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Одним із актуальних питань сьогодення є досягнення повної відкритості та прозорості в діяльності органів державної влади. Це можливо завдяки ефективній реалізації законодавчо закріпленого права на доступ до публічної інформації.

Право на отримання публічної інформації є конституційним правом будь-якої особи. Право на доступ до інформації гарантується низкою міжнародно-правових актів, серед яких Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права. В Україні ж основним нормативно-правовим актом, який регулює порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, яка вважається публічною, є Закон України «Про доступ до публічної інформації», а також Конституція України та Закон України «Про інформацію».

Загальним відділом апарату райдержадміністрації проаналізовано динаміку запитів на інформацію, які надійшли до Вільнянської райдержадміністрації з початку 2018 року.

Протягом січня - лютого 2018 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 11 запитів (5 – письмових, 6 – в електронному вигляді). За категорією запитувачів 8 запитів надійшло від фізичних осіб, 3 запита – від юридичних осіб. Усі запити було вчасно задоволено.

Питання доступу до публічної інформації обговорюється на оперативних нарадах керівника апарату райдержадміністрації Світлани Білоконь з начальниками відділів апарату райдержадміністрації.

Загальним відділом апарату Вільнянської райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

Загальний відділ апарату райдержадміністрації