ГРОМАДЯНИ ВСЕ ЧАСТІШЕ ВИКОРИСТОВУЮТЬ СВОЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Відповідно до положень статті 1 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон) публічна інформація – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. Публічна інформація є відкритою, крім випадків, встановлених законом.

Статтею 5 Закону визначено шляхи доступу до інформації, а саме: систематичне та оперативне оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на офіційних веб-сайтах в мережі Інтернет, на інформаційних стендах та надання інформації за запитами на інформацію. Загальним відділом апарату райдержадміністрації здійснено моніторинг запитів на інформацію, які надійшли на адресу Вільнянської районної державної адміністрації з початку 2018 року. Протягом січня – березня 2018 року до Вільнянської райдержадміністрації надійшло 25 запитів (19 – письмових, 6 – в електронному вигляді). За категорією запитувачів 20 запитів надійшло від фізичних осіб, 5 запитів – від юридичних осіб, від об’єднань громадян протягом січня-березня 2018 року не надійшло жодного запита. 24 запити про надання публічної інформації було вчасно задоволено, на 1 – надана відмова.

На підставі норм частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 1 запит надіслано для розгляду належним розпорядникам інформації. Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» у такому запиті  надані роз’яснення щодо права запитувача на оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України.

Загальним відділом апарату райдержадміністрації постійно ведеться робота щодо удосконалення організації виконання вимог чинного законодавства у сфері доступу до публічної інформації.

 

Загальний відділ апарату райдержадміністрації