ЩО ПОТРІБНО ПЕРЕДБАЧАТИ В КОЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРІ?

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації нагадує, що колективний договір укладають для дотримання інтересів насамперед працівників, проте також і в інтересах власників та уповноважених ними органів. Розглянемо детальніше що потрібно передбачити змістом колективного договору.


Регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин.

 Зміст і структуру колективного договору визначають сторони в межах їх компетенції. Згідно зі ст.13 Кодексу законів про працю (далі - КЗпП) у колективному договорі встановлюються взаємні зобов’язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема:

 • зміни в організації виробництва та праці;
 • забезпечення продуктивної зайнятості;
 • нормування і оплати праці, встановлення форм, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.);
 • встановлення гарантій, компенсацій, пільг;
 • участі трудового колективу у формуванні, розподілі та використанні прибутку підприємства, установи, організації (якщо це передбачено статутом);
 • режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;
 • умов і охорони праці;
 • забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;
 • гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;
 • умов регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;
 • забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків;
 • положень соціального захисту та обов’язкового спеціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією з урахуванням потреб працівників у контексті ВІЛ-інфекції/СНІДу, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки.

Колективний договір може передбачати додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги.

Оплата праці - основа колективного договору.

Дотримання умов колективного договору однаково обов’язкове як для працівників, так і для роботодавця. Також положення колективного договору поширюються на всіх працівників підприємства (ст. 9 Закону України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 р. № 3356-XII, далі -  Закон № 3356).

Згідно з ч. 1 ст. 5 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР (далі - Закон № 108) організація оплати праці здійснюється на підставі:

 • законодавчих та інших нормативних актів
 • генеральної угоди на національному рівні;
 • галузевих (міжгалузевих), територіальних угод;
 • колективних договорів;
 • трудових договорів.

Найширший перелік норм, що потребують встановлення в колективному договорі, стосується оплати праці.

Як відомо, згідно зі ст.97 КЗпП оплата праці працівників може здійснюватися за погодинною, відрядною або іншими системами за результатами індивідуальних і колективних робіт. Тому форми й системи оплати, норми праці, розцінки, тарифні сітки, ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюють підприємства, установи, організації самостійно в колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною та галузевими (регіональними) угодами.

Конкретні розміри тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок робітникам, посадових окладів службовцям, а також надбавок, доплат, премій і винагород встановлює власник або уповноважений ним орган.

Крім того, потрібно пам’ятати, що власник або уповноважений ним орган чи фізична особа не має права в односторонньому порядку приймати рішення з питань оплати праці, які погіршують умови, встановлені законодавством, угодами, колективними договорами.

Розділ колективного договору, який регулює оплату праці, охоплює досить широке коло питань. Тому в більшості випадків доцільно оформити його у вигляді додатка до колективного договору.

Визначивши відповідно до вимог чинного законодавства форми і системи оплати праці, підприємство передбачає в колективному договорі питання оплати праці, преміювання, доплат і надбавок, винагороди за підсумками роботи за рік тощо, які є складовою частиною колективного договору і підставою для нарахування й виплати заробітної плати.

Додатки до колективного договору.

Окремими додатками до колективного договору у разі потреби можуть бути оформлені:

 • Правила внутрішнього трудового розпорядку;
 • Положення про преміювання;
 • Положення про виплату винагород (за видами винагород);
 • Положення про доплати і надбавки;
 • Положення про відрядження;
 • Положення про відпустки та ін.

З огляду на нові вимоги до оплати праці нормами колективного договору також має бути забезпечено встановлення місячної заробітної плати в розмірі, не меншому за мінімальний. Конкретні розміри мінімальних ставок (окладів) заробітної плати, міжгалузеві та міжрозрядні співвідношення встановлюються в галузевих, територіальних угодах і колективних договорах.

Інші норми, визначені колективним договором.

Крім оплати праці, існують й інші норми, які потребують уточнення в колективному договорі. Зокрема:

 1. План заходів з охорони праці та використання коштів на такі цілі включається до колективного договору (відповідно до статей 161 та  162 КЗпП).
 2. Додаткові порівняно із законодавством трудові та соціально-побутові пільги (статті 91, 51, 179 КЗпП, ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди»).
 3. Встановлення тривалості щорічної додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці.
 4. Встановлення тривалості щорічної додаткової відпустки за особливий характер праці.
 5. Обмеження на роботу за сумісництвом (ст. 21 КЗпП).
 6. Встановлення інших видів відпусток (ст. 4 Закону України «Про відпустки»).

Звичайно, це не повний перелік випадків, які регулюються нормами колдоговору. Кожне підприємство самостійно вирішує, які аспекти мають бути узгоджені з трудовим колективом.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації рекомендує підприємствам, організаціям та установам району переглянути діючі колективні договори та при необхідності розглянути можливість укладання колективних договорів на 2018 рік з урахуванням вищеподаних рекомендацій, або внести зміни та доповнення до діючих. У разі виникнення питань звертатися до управління соціального захисту населення Вільнянської райдержадміністрації (каб. №10, телефон 4-13-08).

 

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації