ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ПРОЦЕДУРИ РОЗГЛЯДУ ТА ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ

Повідомлення про початок процедури розгляду та врахування пропозицій громадськості у проекті детального плану території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Солоненської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населеного пункту.

 1.Інформація про мету, склад та зміст містобудівної документації.

Детальний план території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Солоненської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населеного пункту, розроблений на підставі розпорядження голови райдержадміністрації від 01.03.2018 № 108, згідно клопотання ТОВ «ПРАЙМ САН» від 20.02.2018 № 20/02-2 та від 22.02.2018 № 22/02-2, відповідно до завдання на проектування та з урахуванням державних і регіональних інтересів, наданих Запорізькою обласною державною адміністрацією, з метою здійснення впорядкування території для будівництва електростанції з вироблення електричної енергії з відновлювальних джерел (сонячна електростанція), визначення планувальної організації та розвитку частини території Солоненської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населеного пункту.

Територія, яку обрано для розміщення сонячної електростанції (далі – СЕС) розташована зі східного боку села Солоне, за межами населеного пункту. Земельна ділянка витягнута з півночі на південь, має загальну площу 47,15 га, проектом розглядається північна частина зазначеної земельної ділянки, що в межах проектувальних робіт становить 21,0 га.

Детальним планом території розглядається можливість зміни функціонального використання частини території із земель сільськогосподарського призначення державної власності на землі енергетики та промисловості при належному забезпеченні інтересів територіальної громади, з метою практичного впровадження в районі Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива, залучення інвестицій тощо, із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства.

 2. Основні техніко-економічні показники.

   Сонячна електростанція призначена для вироблення електричної енергії шляхом перетворення сонячної енергії в екологічно чисту електричну енергію з послідуючою її трансформацією в зовнішні електричні мережі. Більша частина території, що розглядається детальним планом, передбачається для розміщення сонячних батарей (прямокутних панелей), які матимуть змогу повертатися за сонцем за допомогою автоматики.

  • Територія в межах проектних робіт – 21,00 га.
  • Площа виробничої території, що потрапляє в межі СЗЗ – 10,2 га.
  • Територія розміщення модулів – 20,84 га.
  • Пристанційний вузол – 0,16 га.
  • Зелені насадження спеціального призначення – 0,7 га.

3. Відомості про замовника та розробника детального плану території.

Замовник: Вільнянська райдержадміністрація Запорізької області.

Розробник: ТОВ «АРХРОЗВИТОК» Дніпропетровська обл.

Інвестор: ТОВ «ПРАЙМ САН».

4. Інформація про місце і строки ознайомлення з проектом детального плану території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Солоненської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населеного пункту.

Детально ознайомитися із матеріалами ДПТ та отримати необхідні додаткові консультації громадяни мають змогу особисто за адресою:м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 12, каб.19, відділ містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства Вільнянської районної державної адміністрації.

Строк ознайомлення – місячний термін з дня опублікування даного оголошення.

5. Інформація про посадову особу відповідальну за організацію розгляду пропозицій.

Відповідальний за організацію розгляду пропозиції – начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства - головний архітектор району Вільнянської райдержадміністрації  Сосна О.І.

6. Відомості про строк подання і строк завершення розгляду пропозицій.

Подання та прийом пропозицій здійснюється протягом 30 днів з дня оприлюднення цього повідомлення за адресою: м. Вільнянськ, вул. Бочарова, 12.

7. Інформація стосовно запланованих інформаційних заходів (презентація, прилюдне експонування, телевізійні програми, публічні конференції тощо).

Інформацію щодо детального плану території для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій на території Солоненської сільської ради Вільнянського району Запорізької області, за межами населеного пункту, зокрема його графічні матеріали, розміщено на офіційному веб-сайті Вільнянської районної державної адміністрації у рубриці «Містобудівна документація» в розділі «Громадські слухання». Інформацію щодо дати, місця та часу проведення презентації зазначеного проекту детального плану території буде опубліковано додатково.