РОЗ’ЯСНЕННЯ НАДС

Щодо застосування положень частини шостої статті 69 Закону України "Про державну службу" 

Деякі питання професійного навчання за денною формою за державним замовленням державних службовців

Щодо порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад режавної служби категорій "Б" та "В" в малочисельних структурних підрозділах місцевої державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права

Щодо оскарження висновку щорічного оцінювання, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців

Щодо порядку присвоєння чергового рангу державним службовцям

Щодо порядку проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності Державного службовця

Робочий час державного службовця

Інститут державної служби

Щодо проведення спеціальної перевірки

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Щодо проведення службового розслідування

Надання відпусток державним службовцям

Щодо практичного застосування законодавства про державну службу