РОЗ’ЯСНЕННЯ НАДС

Щодо застосування положень частини шостої статті 69 Закону України "Про державну службу" 

Деякі питання професійного навчання за денною формою за державним замовленням державних службовців

Щодо порядку проведення конкурсу на зайняття вакантних посад режавної служби категорій "Б" та "В" в малочисельних структурних підрозділах місцевої державної адміністрації зі статусом юридичної особи публічного права

Щодо оскарження висновку щорічного оцінювання, що містить негативну оцінку за результатами оцінювання службової діяльності державних службовців

Щодо порядку присвоєння чергового рангу державним службовцям

Щодо порядку проведення повторного оцінювання результатів службової діяльності Державного службовця

Робочий час державного службовця

Інститут державної служби

Щодо проведення спеціальної перевірки

Внесено зміни до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Щодо проведення службового розслідування

Надання відпусток державним службовцям

Щодо практичного застосування законодавства про державну службу

Щодо вступу на державну службу, її проходження та припинення у зв’язку з набранням чинності Законом України від 19 вересня 2019 року № 117-ІХ "Про внесення змін до деяких законів України щодо перезавантаження влади"

Щодо зміни процедури проведення конкурсу на зайняття посади державної служби з 26 вересня 2019 року

Щодо затвердження переліку посад працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування

Щодо присвоєння чергового рангу без проходження державним службовцем щорічного оцінювання результатів службової діяльності

Щодо підтвердження рівня вільного володіння державною мовою переможцем конкурсу на зайняття посади державної служби

Щодо затвердження Переліку посад працівників, які виконують функції з обслуговування керівником державної служби державного органу

Щодо складання індивідуальної програми підвищення рівня професійної компетентності (індивідуальної програми професійного розвитку)

Щодо застосування положень Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо окремих питань підготовки посадових інструкцій державних службовців категорій «Б» та «В»